El mejor

Páginas: 4 (822 palabras) Publicado: 25 de enero de 2012
I n t r o d u c c i ó t e ò r i c a
F A B R I C A C I Ó D ’ U N E N G R A N A T G E R E C T E N O C O R R E G I T
Les úniques dades necessàries seran el mòdul (m), l’angle de pressió(a) i el nombre
de dents (Z).
Per fabricar l’engranatge necessitarem:
- m, a i Z per triar la fresa modular a comprar.
- De (diàmetre exterior) per saber a quina mida cal tornejar el taco departida:
De = m·(Z + 2)
- h (profunditat de la dent). Per saber la profunditat de passada (p) de la fresa:
h = 2,25·m
F R E S E S M O D U L A R S
Son freses de forma tangencials i de perfil constant.Permeten fresar una ranura
amb el perfil de entre-dents que hauria de tenir un engranatge. La forma del perfil,
pels engranatges rectes no corregits, depèn del mòdul, de l’angle de pressió i del
nºde dents.
Els fabricants d’eines, a efectes de disposar d’unes eines estàndard amb un nombre
raonable de freses diferents, construeixen per cada mòdul, un joc de 8 freses
diferents (a partir demòdul 11 hi ha 15 freses diferents), cada una de les quals
cobreix una gamma diferent de nos. de dents (Z), segons la taula:
F r e s a Nº G a m m a Z F r e s a Nº G a m m a Z
1 de 12 a 13 5 de26 a 34
2 de 14 a 16 6 de 35 a 54
3 de 17 a 20 7 de 55 a 134
4 de 21 a 25 8 de 135 a cremallera
Degut a això el perfil que obtenim en l’engranatge no és exacte sinó tan sols
aproximat al queobtindríem d’una màquina de dentar per generació. Això, afegit a
l’acabat facetat que deixa la fresa, fa que aquests engranatges només serveixin per
aplicacions amb velocitats lentes (< 2-5 m/s).UdGEscola Politècnica Superior
Àrea d’Enginyeria dels processos de fabricació.
02/05/01 DOSSIER DE PRÀCTIQUES - Pàgina 2
C O N D I C I O N S D E T A L L
Les dents es fresaran en una solapassada.
La fresa modular és d’acer ràpid, de diàmetre Æ63mm i 12 arestes. El material a
mecanitzar és alumini AA-6083 T6. Les condicions de tall recomanades són les
següents:
M A T E R I A L a m...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • lo mejor de lo mejor
  • Lo Mejor De Lo Mejor
  • LO MEJOR DE LO MEJOR
  • Lo mejor de lo mejor
  • Lo Mejor De Lo Mejor
  • Lo Mejor De Lo Mejor
  • lo mejor de lo mejor
  • Lo Mejor De Lo Mejor

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS