El metode d'investigació psicologic

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (665 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
El mètode d'investigació psicològic

El mètode d'investigació

El mètode d'investigació és el conjunt de procediments lògics a traves dels quals s'arriben a plantejar el problemes psicològics. Mitjançant el mètode d'investigació, s'arriben assolir diversos arguments a partir de l'accion d'indagar quan es descobreix alguna cosa, fins a reforçar la hipòtesis plantejada segons el tipus demètode d'investigació utilitzat.

Existeixen diversos tipus de mètodes d'investigació psicològica , ja que existeixen diversos tipus de psicologia: la psicologia estructuralista , la psicologiafuncionalista, la psicologia psicoanalista , la psicologia conductiva, la psicologia de la Gestalt i la psicologia cognitiva , entre altres.
La psicologia estructuralista

Els autors més destacats del'estructuralisme van ser Wilhem Wundt i Edward Bradford Titchener.
El mètode d'investigació psicològica que utilitzava el corrent psicològic de l'estructuralisme era
la introspecció analítica queconsistia en l'autoexamen dels nostres propis estats emocionals i els nostres procediments mentals. En aquest mètode d'investigació s'estudia la consciència i la idea principal dels estructuralistes esfonamenta en el tot allò que es elemental i l'associacionisme. La ment no és alguna cosa substancial, sinó que segueix un determinat procés. Els elements sobre els quals descansa tota l'activitatmental són: sensació, sentiment i imatge.

La psicologia funcionalista

Els autors més destacats del funcionalisme van ser William James i John Dewey. El mètode d'investigació psicològica queutilitzava el corrent psicològic del funcionalisme d'acord amb els seus pressuposts teòrics fomentava la importància de tècniques com els tests d'intel·ligència, i les experiències controlades permesurar la capacitat dels animals per aprendre i resoldre problemes. Aquest tipus d'investigació representava una ruptura amb els mètodes utilitzats pels primers psicòlegs del segle XIX.

L'objecte...
tracking img