El milagro de anna sulivan

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (936 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL MILAGRO DE ANNA SULLIV

* A importancia da comunicación.
A comunicación entre a nena con xordeira e cegueira e os seus pais era nula, xa que deixaban que a nena fixese todo o que quería, nonse molestaban en ensinarlle o que estaba mal ou ben xa que crían nunca podería chegar a comprender nin a comunicarse. O único que facían cando a nena se portaba mal era cambiar de lugar para que nono seguise facendo.
A institutriz foi a única persoa que dende un principio tentou que a nena lograse comprender que os seres humanos temos diversas maneiras de comunicarnos, entendernos, e poderinteractuar entre nos. E tamén tentou que ela lograse facelo, xa que do contrario nunca podería socializarse, nin comportarse correctamente, nin vivir unha vida semellante a do resto de persoas.Consideramos que a comunicación e indispensable para o ser humano, xa que somos seres sociais, que necesitamos expresar o que pensamos,o que sentimos, o que necesitamos...
* A situación económica comodeterminante
Nesta película a situación económica da familia de Helen keller e moi favorable. Isto permitiulles contratar os servizos dunha institutriz (Anna Sullivan), nun principio simplemente paracoidala, aínda que finalmente Anna encargouse de educala. Así a nena chega a comprender que os seres humanos se comunican entre eles de diversas maneiras, que cada obxecto, cada sentimento ten unhadenominación.
Si pola contra a familia de esta nena non tivese os suficientes recursos económicos para poder contratar a unha institutriz, probablemente Helen Keller nunca aprendería que existe unhacomunicación, nin a comunicarse.
* As actitudes da familia: sobreprotección, compaixón…
A familia de Helen Keller mostra unha serie de actitudes que dificutan a aprendizaxe da nena. Na películapodemos ver unha sobreprotección de cara a nena, xa que, como a padece cegueira e xordeira, os pais teñen medo a que lle pase algo e a que sufra.
Os pais de esta nena non lle saben dicir que non a un...
tracking img