El modernisme a europa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (664 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL MODERNISME A EUROPA.
L'EUROPA DEL MOMENT
- A les darreries del XIX hi ha una època de creixement, amb la naixent industrialització, les colonitzacions d'Àfrica i Amèrica, l'expansió econòmica,la bonança política, els avenços científico-tecnològics i el gran creixement demogràfic.
- En canvi, entre 1900 i 1940 es produeixen crisis de tots tipus: la 1ª guerra mundial (1914-1919), l'augmentdel socialisme i l'anarquisme, les primeres organitzacions sindicals... La Revolució Russa del 1917 fa néixer la URSS. També neix el feixisme de Benito Mussolini a Itàlia, i el nacionalsocialismed'Aldolf Hitler a Alemanya.
EL MODERNISME ARTÍSTIC D'EUROPA (1890-1910)
-Té diferents noms segons els països: Art Nouveau a França, Modern Style a Anglaterra (o Art Déco), Jugendstil a Alemanya...-Cerca l´Art per l´art, a tots els nivells artístics (arquitectura, escultura, pintura, literatura, orfebreria, mobiliari, etc.). Li agrada la fantasia, la subjectivitat, és malencònic, cerca el plaer enla contemplació de l´art (i tot això no deixa de ser una ressurecció d´ideals romàntics).
-El medievalisme neogòtic de l´arquitectura apareix com a reacció contra la vulgaritat industrial. S´imita lanatura (formes corbes, cops de fuet, paons reials, garses, cignes, papallones) amb les seves superfícies sinuoses i modelades, les asImetries, la decoració de façanes...
LA LITERATURA MODERNISTA AEUROPA
-En Literatura hi ha un seguit de corrents caracteritzats per l´horror cap a la ciència i la tècnica. Utilitzen el somni, la llibertat, l´espontaneïtat, la sinceritat, l'irracionalisme, lamalenconia, l´individualisme. Estan fascinats per la natura, però també per la necrofília (tot allò relacionat amb la mort).
-Hi ha dos tipus de posicions envers la humanitat: alguns modernistes pensenque l´art no pot transformar la societat ( i d´això se´n diu una actitud estètica), i llavors decideixen viure en una torre d´ivori, rebutjant les normatives, buscant l´art-total, que reuneix diversos...
tracking img