El music

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (697 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL MUSIC

Es considerat un servent a mecenes d’un noble i està obligat a fer obres per el seu senyor per garantir la seva estabilitat económica i profesional.

La situación canvià amb Haydn, perosobretot amb Mozart. Beethoven ja va ser el músic independent que encarna l’esperit romanticista.

SOBRE LA DONA

Mozart admirava a M. Theresia von Paradis, cega, pianista, organista, cantant icompositora.

CARACTARISTIQUES MÚSICA DEL CLASSICISME

La música es considera un entreteniment social, música galant, i els copositors busquen la moderació, l’ordre, el bon gust, l’elegancia il’expresió sense perdre mai la mesura.

CARACTERISTIQUES

-GÈNERE:

·Musica pura (música per la música, amb gràcia, objectivitat i elegancia formal, música galant).

·Musica dramática (amb argumenti representació”òpera”)

·Predomini de la música profana per sobre la religiosa.

-MELODIA:

·Element predominant, senzilla, fácil de seguir i recordar amb pocs ornaments. Estructura molt clarai equilibrada, frases quadrades de 8 compassos, amb aparici del motiu final, frases separades per cadences.

-RITME: Es regular, no mecànic, natural i poc complicat. Sol ser estructurat com lamelodía.

-DINÀMICA: A la partitura s’inscriuen les indicacions agògiques. Caràcter lleuger, optimista i lluminos. Mannheim, Stamitz va ser el primer d’utilitzar els reguladors crescendo i diminuendo.-HARMONIA: Llenguatge plenament tonal. Obres comencen tòniques i modulen cap a les altres. Això crea tensió i la tornada a la tònica porta distenció. Juguen amb això.

-TEXTURA: Melodia acompanyadaamb ús del baix d’Alberti amb acords arpegiats. Desepereix el baix continu. En l’homofonia predomina la verticalitat i la textura contrapuntística es la menys habitual.

-FORMA: EL discurss’aconsegueix eleborant una temática-motivica que substitueix el contrapuntistic barroc. Els motius son la base del desenvolupament de les obres.

-TIMBRE: Predomina la música instrumental per sobre la...
tracking img