El neolític

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (345 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
El neolític
Les cultures neolítiques
Al llarg de generacions i generacions de convivència i observació, es va anar perfeccionant el coneixement de les espècies animals i vegetals fins a descobrirque es podia afavorir i controlar el seu desenvolupament. Així, els humans van ser capaços de plantar llavors en terrenys adequats i també de capturar animals fins a iniciar un procés conscient decontrol del bestiar. Aquestes activitats suposaven la revolució més espectacular de la història de la humanitat: l'ésser humà ja no depenia dels recursos espontanis que li oferia la naturalesa i passava aproduir grans quantitats d'aliments d'una manera conscient i voluntària. El canvi el va obligar a fixar la seva residència a determinats territoris i a desenvolupar nous útils apropiats per a lesnoves activitats. A la vegada, al disposar de més aliments i més previsibles, els grups humans podien ser més nombrosos. (La il·lustració següent recrea l'organització d'un poblat neolític). (Elneolítico: los primeros agricultores y ganaderos).
Els grups humans que es van especialitzar en les pastures van continuar portant una vida nòmada a la recerca de noves pastures segons les estacions de l'any.En canvi, els grups sedentaris practicaven una agricultura de tipus itinerant dins d'unes àrees de terreny determinades amb la finalitat d'assegurar la fertilitat dels seus camps de conreu, a més devetllar pel seu control. La revolució agrícola comportà canvis en el tipus d'assentament humà. Es van haver d'organitzar residències permanents per emmagatzemar les collites i les noves i complexeseines: aixades, pals de cavar, morters, recipients per les llavors i els fruits, etc.
Les collites asseguraven l'aliment dels camperols i els animals domèstics els proporcionaven llet, formatge, carn ipells. Els camperols necessitaven recipients per guardar gra, aliments, aigua, etc. D'aquesta necessitat va néixer la ceràmica. Les primeres peces de ceràmica estaven fetes a mà, més endavant es...
tracking img