El neumatico

Páginas: 38 (9325 palabras) Publicado: 25 de noviembre de 2011
ÍNDEX
1. Introducció
2. Objectius
3. Història
4.1. Origen
4.2.1. Invenció del pneumàtic
4.2.2. Descobriment del vulcanitzat
4.2. Evolució
4.3.3. Desenvolupament del transport
4.3.4. Evolució del pneumàtic
4. Estructura i composició
5.3. Banda de rodament
5.4. Perfil
5. Tipus de pneumàtics
6.5. Segonsestructura
6.6. Segons tipus de vehicle
6.7. Segons dibuix
6.8. Segons l’època en que s’utilitza
6. Disseny
7.9. Aspectes a tenir en compte
7.10.5. Sistemes de tracció
7.10.6. Geometria de la direcció
7.10. Fases del disseny
7. Fabricació
8.11. Procés de fabricació
8. Sustitució del pneumàtic
9.12. Canvi delpneumàtic
9.13. Equilibrat
9.14. Alineat
9. Substitució del pneumàtic
10. Ecologia
11.15. pneumàtics verds
11.16. Reciclatge
11. Legislació
12. Noves investigacions
13. Conclusions
14. Agraïments
15. Bibliografia

1. INTRODUCCIÓ
El treball tracta sobre el pneumàtic, un element imprescindible per a l’existència dels vehicles, necessari per ala transformació de l’energia mecànica del motor en moviment rotatiu que permet circular el vehicle.
En té quatre funcions primordials sense les quals els vehicles no haurien pogut avançar tant. Una funció és suportar grans càrregues, ja que tot el pes del vehicle es recolza a les rodes, que són l’únic punt de contacte amb el terra. La segona és transmetre les forces de tracció i de frenat per talque l’automòbil pugui moure’s. La tercera funció és absorbir les irregularitats de la carretera, perquè ¿com seria un cotxe amb rodes de fusta? Doncs seria molt incòmode i a més, poc fiable, perquè la mecànica del cotxe es veuria afectada per les vibracions constants causades pel sòl. Per últim, el pneumàtic té la funció de dirigir el cotxe, és a dir, es l’encarregat de transmetre els canvis dedirecció.
Tot això m’ha animat a triar aquest tema per a fer aquest treball. Perquè considero que el pneumàtic ha estat una peça clau en el desenvolupament econòmic i social. I per tant, m’agradaria conèixer tots els seus trets.
En aquesta recerca vull descobrir com ha afectat el pneumàtic a les nostres vides i al desenvolupament dels medis de transport actuals. En aquesta part estudiaré lahistòria de l’invent i la seva evolució conjuntament amb els cotxes, motos, en definitiva, dels vehicles.
També crec necessari diferenciar les parts del pneumàtic i els tipus que podem trobar segons el seu ús, la seva estructura, l’època en que s’utilitza, etc.
Però, encara queda una de les parts que més important que trobo a nivell personal, que és l’estudi de les fases de disseny, fabricació ireciclatge del producte. Per a poder explicar bé aquesta part també haurem de distingir entre els diferents tipus del pneumàtic, ja que per a cada ús se n’hauran de potenciar unes característiques diferents.
A aquest treball haurà d’aparèixer també un tema molt actual, els pneumàtics verds, és a dir ecològics. M’agradaria saber perquè en són ecològics i si ens comporta un benefici als que l’utilitzem.Finalment parlarem de les lleis que ha de complir el pneumàtic, i que per tant, també afectaran al procés de fabricació. A més de fer un repàs de les noves tecnologies i de cap a on van encaminades les investigacions actual: s’adaptaran d’alguna manera els pneumàtics als futurs cotxes elèctrics? Com?
Amb aquest treball, vull aconseguir entrar en termes tècnics i d’enginyeria. A més aprofitaréper estudiar diferents processos industrials que em permetran conèixer molt detalladament com és un procés industrial, l’ordre que segueix, etc.

2. OBJECTIUS
Els objectius que vull aconseguir amb aquet treball són, per una part aprendre les funcions i les tasques d’un enginyer i per l’altre és respondre a algunes preguntes mencionades anteriorment.
Les meves hipòtesis inicials són:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Neumatica
  • La Neumatica
  • Neumatica
  • neumatica
  • Neumaticos!!
  • neumatica
  • neumatica
  • Neumaticos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS