El nombre de la rosa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1096 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
FITXA COMENTARI, EL NOM DE LA ROSA (20 línies)
1. Anàlisi del argument i el tema.
2. Espai i temporalització.
3. Personatges (principals i secundaris), característiques.
Es una pel·licuca que es desarrolla el Santa inquisició, en una abadía del nord de la península d´Italia –en els alps- al invern de 1327 del segle XII –Edat Mitjana- .
Aquesta abadia té un estrany suces, un dels monjos vaapareixer mort, per investigar aquest inexplicable fet deixideixen confiar a un montge franciscà, fray Guillermo de Baskerville qui arriba a la abadia acompanyat del seu discipul Adso de Melk, per asistir a una reunió entre la legació papal i els anomenats “espirituals”,liders de l’orde franciscana, en la que discutira sobre la suposta heregia de la doctrina de la pobresa apostolica, promovida dedita ordre.
Després de la celebració de la reunió es veuen amenatzats per una serie de morts que els supersticiosos monjos consideran que segueixen la pauta d’un pasatge de l’Apocalipsis.
Guillermo i Adso, desobedeciendo en molts moments les normes de l’abadia, intenten resolver el misteri descobrint que, en realitat , les morts giraven al voltant de la existencia d’un llibre enverinat, un llibreque creia perdut: el segón llibre de la Poetica de Aristoteles.
La arrivada del enviat papal enquisidor Bernardo Gui comença el preoces inquisitorial de amarg record per a Guillermo, Bernardo actua sobre dos monjos que sugún la santa inquesició estan fent una hergia –no estar d’acord amb els evangelis- i amb una camperola que la consideren brutja, per seducir al montge. Per tant aquestos vananar a l’hoguera, per a “purifiacar-los”.
Guillermo i Adso en la seua busqueda han descobrit la meravellosa i laberintica biblioteca de la abadia. El metode cientific de Guillermo es veu enfrentat al fanatism religios representat per Jorge de Burgos o benerable Jorge, el ancia bibliotecari que mante ocult el llibre, qui tras una discursió amb Guillermo comença a mentjarse les pagines enverinades delllibre. Amb la intenció per recuperar el llibre de les mans del bibliotecari una llampara cau accidentalment, començant un incendi que crema la biblioteca i tota la abadia.

PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ:
1. Que dos ordres religioses apareixen en el “el nom de la rosa”?
Apareixen l’ordre dels Benedictins, que son el monjos que viuen en la abadia i el Franciscans , són els que arriven a laabadia.
2. Per que es caracteritzen?
Els benedictins es caracteritxaven per l’obedencia ciega a la gerarquia de l’església, i no volen que es llitgen llibres prohibits, en concret el llibre de la risa de aristoteles, per que la risa segon ells pot ofendre a de Déu.
Els franciscans es caracteritzen per el seu vot de pobresa i humildat. Per aixo Guillermo pensa abans amb la seua razo que amb laintervenció dircta de Déu, per aquesta rao és molt bo investigador.
3. Quines tastes duen a terme els frares?
La faena més inportant de la abadía era copiar llibres, a mà i traduir llibres i fer miniaturas per a decorar-los, ja que no existia la imprenta.
4. Quina es la disputa entre les dos ordres religioses?
Els benedictins crecen que las morts són actes sobre naturals, fets de l diable, I latrescoses més. Els Franciscans creuen que hi ha que pensar que ha suceit

5. Què és l’inquisició?
L’inquisició es un tribunal eclisiasistic estableit per castigar delits contra la fe prendent foc a l’hoguera.
6. Per qué amaguen els llibres els benedictins?
7. Quina es la importancia dels llibres segon Guillermo de Baskerville?

Todo comienza una hermosa mañana de finales de noviembre del año1327 cuando Fray Guillermo de Baskerville, un monje franciscano y antiguo inquisidor, y su inseparable discípulo el novicio Adso de Melk, que es quien relata la historia, acuden a una abadía benedictina situada en el norte de la península italiana para intentar esclarecer la muerte del joven miniaturista Adelmo da Otranto. Durante su estancia en la abadía van desapareciendo misteriosamente más...
tracking img