El noruego

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (366 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema i parts bàsiques del text

El present text titulat “el noruec” és un text expositiu extret de l’article de Joan Solà, publicat al diari “Avui”, on es tracta el tema de la llengua noruega através del temps. El títol és temàtic perquè coincidix amb el tema i el tipus de progressió temàtica és constant perquè sempre ens parla del mateix tema: el noruec.

Pel que fa a l’estructura externa,hi ha quatre paràgrafs i quant a la interna presenta una estructura tripartida. El primer paràgraf, correspon a la introducció, on l’autor ens parla de l’excepcionalitat del noruec des del punt devista sociolingüístic. El segon i el tercer paràgrafs constituïxen el cos expositiu, on s’explica l’evolució que ha patit la llengua noruega des del segle XVI fins avui dia, tot tenint en compte lainfluència del danés que va crear una llengua paral·lela: el danés-noruec enfront de la llengua pròpia, el noruec, que més tard, va evolucionar al neonoruec. Finalment, l’últim paràgraf presenta laconclusió, on l’autor ens parla de la solució a què es va arribar al parlament noruec: les dues llengües es consideren estàndards paral·lels de llengua escrita.

Així, doncs, podem considerar que el textseguix un esquema textual del tipus problema – solució perquè el tema es desenvolupa plantejant un problema que més tard troba una solució o resposta.

Resum

L’extracte de l’article de J. Solà alperiòdic “Avui”, parla de d’un cas únic i clàssic en sociolingüística: la llengua noruega. Mitjançant un text expositiu, l’autor presenta els canvis que va patir la llengua de Noruega des del segle XVIfins avui dia. Així, a causa de la unió amb Dinamarca Suècia, el danés es constituí en la llengua de les classes altes i de les ciutats, tot i cada volta més norueguitzat (bokmal); encara que lareivindicació del neonoruec (nynorsk) prenia una forta embranzida. Durant molt de temps hi hagueren enfrontaments entre els partidaris d’una o d’altra llengua, fins al 2005 en què el Parlament aprovà...