El nsdap

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1922 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
CONTEXT HISTÒRIC

L’origen de l’antic Règim s’acostuma a fixar cap al segle XVI, i es caracteritza per:
-Supervivència del règim econòmic senyorial on la propietat de la terra era vinculada als nobles o a l’Església, a un municipi o a la corona. Tenia senyoria territorial que constava de la Reserva senyorial i els masos i per un altre part els drets senyorials que ho rebien tot els territoris.Una agricultura endarrerida per tècniques arcaiques i una producció insuficient. Una població estancada ja que hi havia una mortalitat alta i una natalitat alta també però la esperança de vida era molt baixa. Una indústria tradicional que es basava en la artesania, el treball domèstic i les manufactures. Els transports eren insuficients i havia un comerç escàs.
-Societat Estamental fonamentadaen la desigualtat civil. Hi accedies per circumstàncies de naixement i es dividien en privilegiats que gaudien tota mena de privilegis i no privilegiats que eren la major part de la població.
-Absolutisme monàrquic basat en el dret diví i una concentració de poders encara que hi havia uns límits per al rei, un d’ells era el Parlament.

Al segle XVIII a Europa es va desenvolupar un moviment decaràcter intel·lectual, les idees del qual van inspirar la independència de USA i la Revolució francesa. Isaac Newton i John Locke van ser dos dels pensadors anglesos que van elaborar les teories. La il·lustració es basava en una nova manera d’entendre el món i es basava en la fe en la raó, la idea del progrés i el deisme. De l’Antic Règim volien canviar varies coses com la mobilitat social segonsels mèrits, la divisió de poders, la llibertat de consciència o la fisiocràcia i principalment es basava en el despotisme il·lustrat.

Durant el segle XVII i especialment el XVIII el desenvolupament de les noves activitats econòmiques, l’ascens de nous grups socials (la burgesia sobretot) i un moviment ideològic nou, la il·lustració, van debilitar els fonaments de l’Antic Règim.
La naturad’aquest següent text és històric i polític i presenta una part de filosofia.

John Locke, un dels pensadors anglesos que van elaborar les teories, va néixer a Anglaterra el 29 d’agost de 1632. Es va educar en la Westminster School i en la Christ Church d’Oxford. El 1658 es va convertir en professor de Grec i Retòrica. Més tard va tornar a Oxford i va estudiar medicina, però la fama de Locke era majorcom a filòsof que com a pedagog.
Pràcticament tot el pensament posterior va ser influenciat pel seu empirisme, fins a desembocar en l’escepticisme de Hume.
Pel pedagògic, Locke no va pretendre crear un sistema educatiu, sinó explicar les pautes de l’educació per als fills de la noblesa i la llibertat religiosa com parla a una de les seves obres Carta sobre la tolerància on ens diu que laprimera de les llibertats reivindicades en l’època moderna va ser la llibertat religiosa, que dins del dialecte del pensament liberal pot considerar-se no només com la primera en el temps, sinó també com l’arrel del desenvolupament de les altres llibertats. Al seu torn, en el si de la idea de la llibertat religiosa, la obra marca una fita de primer rang. Es tracta d’un d’aquests llibres breus que estandestinats a exercir una decisiva influència històrica. A part de la seva significació universal, l’obra és altament representativa del pensament polític anglès en una de les etapes més interessants de la seva història, per tant les seves idees representen tant un reflex de la percepció pedagògica del seu temps com una reflexió profunda sobre les seves bondats, defectes i abasts. Després d'algunesvicissituds en el món de la política internacional, que li valgueren no pocs problemes,com el text que tenim a continuació sobre el govern civil l’any 1690, Locke va bolcar l'experiència de la seva vida intel·lectual en dues obres cimeres: Assaig sobre l'enteniment humà (1690) i Pensaments sobre educació (1692). L'última part de la seva vida va ser dedicada a tasques administratives i...
tracking img