El oceano azul

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (624 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL OCEANO AZUL

En el mercat actual,es pot distingir dos tipus d’estratègies: el océano rojo i el océano azul.

L’oceano rojo: les empreses competeixen amb mercats ja existents a través de ladiferenciació o la baixada de costos. Com més competidors hi ha, menys son les possibilitats de creixement i beneficis.

L’oceano azul:

Competència irrellevant ja que les regles del mercat encara nohan estat determinades. Per això, no té la necessitat de vèncer a l’enemic.

Explotar nou mercat: es volen donar a conèixer a un nou públic,encara no explotat. El territori que en la maneratradicional és limitat, aquí es torna molt mes ampli.

Disminució de costos i augment del valor dels productes: Busca poder reduir els costos i elevar el valor per els compradors. És a dir, buscadiferenciar-se a baix cost.
El mercat tradicional, té com a objectiu crear més valor a un cost més alt.

Innovació i valor: es produeix quan les companyies busquen l’equilibri de innovació amb utilitat,preus i costos.

Per una bona estratègia hi ha d’haver 3 criteris: focus,divergència i un missatge contundent per arribar al mercat.

La nova estratègia, ho té més difícil ja que ha de buscaralternatives en lloc de competidors i no clients de la industria en lloc de clients. S’ha de tenir en compte que una empresa competeix no només amb companyies de la mateixa indústria sinó també amb aquellesque produeixen productes o serveis alternatius al propi.

En l’oceano azul, l’empresa ha de conscienciar al treballador sobre la necessitat d’aquest canvi estratègic.
Degut al canvi estratègic,l’empresa necessitarà recursos per implantar-lo.
Una altra feina és motivar als treballadors a moure’s amb la rapides i tenacitat necessàries per trencar les idees actuals.
Si es superen aquestesdificultats, el grup de treball ha d’estar molt unit per poder-la sostenir. Hi ha d’haver una involucració de les persones, una bona explicació per part de l’empresa de les seves decisions estratègiques...
tracking img