El paper de la dona a través de la publicitat

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1480 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
HISTORIA DE LA MUJER EN ESPAÑA A TRAVES DE LA PUBLICIDAD (BALAY)

Idioma: Catalán

Introducció

He escollit tres anuncis gràfics de rentadores de la marca Balay, una marca que es troba en el mercat espanyol des de la dècada dels 40.

2. Anàlisi dels anuncis

2.1. El primer anunci publicitari va aparèixer a les revistes del país l’any 1950. L’empresa anunciant és Balay i elproducte anunciat, una rentadora.
A la dècada dels 50, Espanya es trobava sota les ordres del cabdill Francisco Franco des de la fi de la Guerra Civil espanyola. El franquisme, nom amb què es coneix aquesta etapa històrica que comprèn el període 1939-1975, va iniciar un procés de canvi per crear una nova societat basada sota la imposició de la Falange, és a dir, una societat manipulable, dòcil iobedient. En aquest context, les dones, éssers fràgils física i mentalment, subordinades als homes i incapaces de fer res per elles mateixes fora de casa, havien de deixar els seus llocs de treball, per tal de tornar al lloc que els pertocava i aconseguir que les famílies es mantinguessin unides i es creés així la nova societat desitjada pel règim. Per tant, la dona havia de tornar a casa. Però el règimno només utilitzà lleis i normes desfavorables per tal que la dona tornés a casa, al seu lloc tradicional, sinó que també utilitzà l’educació, inculcant a nens i nenes des de ben petits les seves futures “missions” com adults, educació que el mateix Franco encarregà a l’Església i a la Sección Femenina.
Així doncs, la Sección Femenina ensenyava a les nenes des de ben petites que el seu objectiua la vida era casar-se, trobar un marit que les mantingués i, dins del sagrat matrimoni, tenir fills, perquè tenir fills per a la Pàtria era l’objectiu de vida d’una dona, perquè una dona, més que “dona” era mare.[1]
Si fem referència directament a l’anunci escollit, podem veure que l’única protagonista és una dona que porta un davantal - senyal que treballa a casa fent les tasques de la llar- iés qui utilitza la rentadora. La rentadora (objecte de la publicitat) i la dona són els principals elements de la peça gràfica, apart de la tipografia, que també hi té un paper important.
Per una banda, cal destacar que la rentadora que apareix a l’anunci no era tecnològicament com les que coneixem avui dia. Aquesta rentadora no netejava la roba sola, sinó que tan sols facilitava la feina delrentat manual. Per tant, es veu clarament que és la dona l’encarregada de fregar la roba i escórrer-la gràcies a la manovella que es mostra a la part dreta de la màquina. Per altra banda, cal senyalar que els protagonistes no es troben en un espai concret. Aquest recurs és utilitzat perquè la mirada es centri en els elements principals i no es perdi en l’entorn.

2. El segon anunci pertany al’any 1977. L’anunciant és Balay i el producte que es vol vendre, una rentadora.

L’any 1977, Espanya es trobava en plena transició cap a la democràcia, un procés de canvi que havia començat a partir de la mort del dictador Francisco Franco l’any 1975. El pas més significatiu d’aquest procés va tenir lloc el 15 de juny de 1977 quan es van convocar les primeres eleccions democràtiques des del 1936.
Apartir dels anys seixanta s’havia produït a Espanya un important canvi legislatiu dirigit a eliminar progressivament algunes situacions discriminatòries per a les dones, però és a partir del 1976, amb la Llei de Relacions Laborals, quan s’avança de forma important en aquest procés. Aquesta llei equiparava els treballadors d’ambdós sexes en els drets laborals, amb l’única excepció de prohibir a lesdones alguns treballs insalubres i perillosos. [2] Per tant, en aquest context la dona s’allibera socialment dels homes (pares i marits) i comença a treballar fora de casa on s’independitza econòmicament.

En la peça gràfica, el punt que primer atrau la mirada és la rentadora, l’element central de la imatge que també ressalta pel contrast del seu color amb el fons. El següent element que...
tracking img