El paper de l'educació en la perpetuació de la desigualtat social

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 25 (6080 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ESTRUCTURA SOCIAL (TREBALL GRUPAL)

1er Curs de Criminologia

Membres del grup:
Esther Cobos Costa
Marina Matheu Sellarés
Ariadna Mendoza
ÍNDEX PÀG.

Introducció 1

QÜESTIONS

Quines són les conseqüències el fracàs escolar? 2

Per què el fracàs escolar afecta més a unes

categories socials que a d’altres? 4

Que ens diuen els resultats de l’enquesta PISA al respecte? 7Prestacions en matèria educativa............................................................................10

Com és que l’abandó escolar prematur continua sent molt

intensa al nostre país?............................................................................................... 13

Conclusions 20

BIBLIOGRAFIA 22

INTRODUCCIÓ

Vivim en una societat que va a diversesvelocitat i el sistema escolar és la prova d’això. L’escola sempre ha tingut la finalitat d’homogeneïtzar les capacitats bàsiques dels ciutadans mitjançant la generalització de l’ensenyament. Però s’ha trobat amb diverses dificultats per assolir els seus objectius i convertir-se en l’eix central de la democràcia real i efectiva. Les dificultats amb què s’ha trobat són diverses: herències familiars delsalumnes, amb bagatges culturals i situacions socials molt diverses, interessos dels alumnes basades en el mercat audiovisual i contrària a l’educació, les habilitat necessàries per la competència en el mercat de producció…

Ens trobem davant d’una crisis del sistema escolar, que en realitat també és una crisi de la societat.

El fracàs ha servit com a objecte d’anàlisi de l’escola, sense ques’hagi vist la llum entorn a dues preguntes. L’escola funciona en generar fracassos? O fracassa com a institució per la forma de funcionar que té? Actualment, persisteix la dificultat d’interpretar globalment per què i com es genera fracàs escolar. I s’ha acabat per assumir el caràcter multicausal i plurimodal del fracàs.

Per tal d’estudiar-ho, l’hem de relacionar amb la institució que el genera,l’escola, i els entorns socials amb els que s’articula: la família i el territori.

Aproximació al concepte:
La desigualtat consisteix segons Rosseau[1] en diferents privilegis, els quals són gaudits només per algunes persones en detriment d’unes altres, com per exemple ser rics, rebre més honors, tenir més poder o fer-se obeir. També és anomenada desigualtat moral o política, perquè depèn d’unaconvenció establerta i autoritzada pel consentiment de tots els homes.

En les societats modernes, aquesta desigualtat és assignada mitjançant el mercat i consagrada a través de l’acció de l’Estat.

La desigualtat social es fonamenta en tres dimensions: la classe, l’estatus i el partit.
En primer terme, la classe estableix un nombre de persones que posseeixen un component específic comú:oportunitats de vida, possessió de béns, oportunitats d’ingressos, tot sota les condicions de mercat de productes o de treball.
En segon lloc, l’estatus són comunitats amb un destí existencial específic, és a dir, l’honor, expressat a través d’un estil de vida.
Per últim, el partit, també conegut com el poder és el tercer element orientat a l’adquisició de poder mitjançant la influència sobre accionscomunitàries.

Aquestes dimensions estan en estricta relació amb els processos de mercat, per tant, d’integració laboral, a la qual s’accedeix des de l’educació. Per tant, existeix un vincle entre educació i desigualtat social, el qual determina les posteriors oportunitats de vida de l’individu.

¿QUINES SÓN LES CONSEQÜÈNCIES DEL FRACÀS ESCOLAR?

Les conseqüències del fracàs escolar espoden donar a nivell individual (de l’alumne), a nivell d’àmbit familiar i a nivell escolar.

Conseqüències en l’escola i en la societat:
Trobem també que els joves no poden aconseguir una titulació mínima exigida, com la ESO, per a la incorporació en el món laboral i per tant es convertiran en mà d’obra no qualificada i fàcilment explotable. Tampoc podran accedir a una funció pública, és a...