El petroli s'esgota

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (638 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 8 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL PETROLI S’ESGOTA
Un gran problema que trobem al present és la crisis energètica. Aquesta crisis es troba a causa del canvi climàtic (efecte hivernacle) provocat per l’ús de combustibles fòssils,i l’esgotament de les reserves de petroli que fan que hi hagi un augment en el seu preu. L’evolució de l’explotació del petroli comença als EEUU i després de la segona guerra mundial es comencen aexplotar les actuals reserves de l’Orient Mitjà i el seu preu comença a pujar fins a l’actualitat. Hi ha una gran demanda i un augment en la consumició dels països emergents i donen lloc a l’especulacióen el mercat de futurs, en el que es venen els drets del que es produirà en un futur i cada cop poden augmentar més els preus.
Trobem un augment en la demanda d’energia primària que gran part d’ellaes cobreix amb l’ús dels combustibles fòssils que són el petroli, el gas natural i el carbó i això comporta a un augment en l’emissió de CO2 i per tant al canvi climàtic. L’efecte hivernacle seriauna raó suficient per tal de canviar el model energètic però la crisis es precipita perquè el petroli augmenta de preu ja que les reserves s’esgoten i encara s’estan desenvolupat fonts alternativesnetes i segures. Aquest augment de la demanda no es pot satisfer amb els actuals nivells de producció tot i que hagi hagut un augment en l’energia renovable que aquesta satisfà una gran part de la demandai a més no perjudica el medi ambient.
La gran part de la demanda es produeix als anomenats països emergents, com per exemple Xina, que és un dels països que més contamina i per tant contribueix al’efecte hivernacle (més del 75% de la producció de l’electricitat s’obté del carbó).
Per altra banda trobem la demanda del petroli que va augmentant cada cop més i per tant el preu d’aquest també finsa arribar a un punt en que el es dispararà. Es preveu que només queden uns 40 anys de petroli, encara que no es del tot fiable, i en uns 20 anys aproximadament les reserves estaran en declivi....
tracking img