El registro mercantil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (861 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL REGISTRE MERCANTIL

El Registre Mercantil es regula pel RD 1784/96 del 14 de juliol (Reglament del Registre Mercantil, RRM), que consta de 428 articles (també es regeix pels articles del 14 al24 del codi de comerç). És un òrgan administratiu que depèn del ministeri de justícia i que no és ni públic ni privat, no hi treballen funcionaris sinó registradors, que tenen el seu propi estatut, ique no obtenen el seu salari de l’estat sinó dels ingressos que es deriven de l’activitat del propi registre.
Objecte del Registre Mercantil:
1. Inscripció dels empresaris i altres subjectes quela llei determini, a més de determinats actes i contractes que durant la vida realitzin aquests empresaris o altres subjectes.
2. Legalitzar llibres, nomenar experts independents i auditors i, a més,servir de dipòsit de comptes anuals.
3. Aglutinar la informació i enviar-la al Registre Mercantil Central, a Madrid. L’art. 388 RRM especifica en quins casos s’han de comunicar a la central dadesrelatives a actes posteriors de societats i entitats inscrites.
4. Centralitzar i donar publicitat a totes les situacions concursals.
Finalitat: Atorgar seguretat jurídica mitjançant la publicitat deles accions dels membres inscrits, ja que les dades no són secretes.
Assentament: Apunts de dades que es fan al Registre Mercantil. Segons l’art. 33 RRM, hi ha quatre tipus d’assentaments:
Assentament de presentació. Notificació de presentació de dades al registre (hi consta l’hora, el dia, les dades que s’han presentat, etc.). Té una vigència de dos mesos.
 Inscripció. S’inscriu als llibresla documentació pertinent provinent de la presentació. Un cop fet això només una sentència judicial pot modificar aquestes dades.
 Anotació preventiva. Informa de determinats aspectes que podenalterar o cancel•lar una inscripció prèvia (com si fos un semàfor).
 Notes marginals. Les més habituals són les que fan referència al pagament d’impostos.
Els llibres que es porten al Registre...
tracking img