El renacimiento y su ostentosa forma de vida

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1015 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ETSAB
Urbanística II (T)
Curs 2011_2012 QI
Pla 1994_Pla 2010
La ciutat. Forma i estructura
Professors: Miquel Corominas Ayala, Manuel Franco Mesas, Jordi Franquesa Sánchez, Joan Moreno Sanz.
La urbanística és una ciència moderna que té com a objecte l’estudi i el projecte de la ciutat. En la línia de tarda a les Urbanístiques I i II es forneixen les eines d’anàlisi de la ciutat, lesUrbanístiques III i IV donen instrumental específic de projecte i les Urbanístiques V i VI plantegen el projecte sintètic a la ciutat i el territori.
Programa de l’assignatura
Si l’objecte de l’assignatura Urbanística I és l’estudi dels elements bàsics de la ciutat (carrers, cases, parcel·les i mançanes), l’objecte de l’assignatura Urbanística II és l’estudi dels elements més complexes de la ciutat(lloc, forma, teixits, estructura i activitats). Donat que al gener 2012 l’Escola organitza un congrés sobre turisme, en el curs d’Urbanística II treballarem sobre ciutats amb aquest perfil.
Objectius
Els alumnes han d’aprendre a llegir la ciutat en el seu conjunt: la seva forma urbana, els elements que l’estructuren, les diferents parts o àrees funcionals i els diferents tipus de teixits. Unconeixement profund de la ciutat ens ha de permetre introduir-nos tant en una intervenció de la petita escala com en un planejament urbà de caràcter general. Quant a l’edificació, aquesta ens ajudarà a entendre el paper urbà de l’arquitectura a la ciutat.
Contingut del curs
El curs planteja l’anàlisi i estudi de ciutats i de les seves formes de creixement al llarg de la història. Se centra en dosperíodes clars de la producció de la ciutat. El primer període s’inicia amb la ciutat industrial, contínua amb la ciutat moderna, per acabar amb les àrees metropolitanes, i ocupa la major part del curs. El segon període es dedica a la ciutat preindustrial, i és mes curt.
Desenvolupament del curs
El curs té un contingut teòric i pràctic. Cada setmana hi ha una classe teòrica o equivalent i una sessióde taller.
Es plantegen tres treballs al llarg del curs que es realitzaran en paral·lel al contingut de les classes. Per afavorir l’aprenentatge cooperatiu es realitzen majoritàriament en grups de dos alumnes. El curs es completa amb una visita, una lectura i un treball de recerca. També es realitzarà un quadern del curs.
Temari
I Introducció a la ciutat.
II De la ciutat industrial a lesàrees metropolitanes.
* La forma nova representativa de la ciutat industrial: l’eixample. Nova York i Barcelona.
* Altres formes de producció de la ciutat industrial: La renovació urbana. París i Viena.
* L’alternativa a la ciutat industrial: la ciutat jardí i el suburbi. La ciutat lineal. Londres i Madrid
* La resposta al fort creixement urbà: la ciutat “moderna”. Amsterdam Zuidi Oost.
* L’habitatge massiu com a resposta: els polígons d’habitatge. Berlín i Frankfurt.
* L’habitatge massiu a Barcelona: Els polígons d'habitatge.
* El paradigma de l’ordre urbà: les noves ciutats. Brasília i Chandigard.
* L’allau migratori: la infravivenda a la ciutat. Rio de Janeiro i Barcelona.
* La ciutat post industrial: ciutat o urbanització? Milà i Barcelona.* Una nova forma de desenvolupament: el turisme.
III La ciutat preindustrial.
* Els orígens de la ciutat occidental: íbers, grecs i romans. Mileto i Pompeia.
* La ciutat medieval. Venècia, Siena i Urbino.
* La ciutat del renaixement i el barroc a Itàlia. Florència i Roma.
* La ciutat del renaixement i el barroc a França: París i Nancy.
* Les ciutats de colonització a Amèrica.Buenos Aires i Philadelphia.
* El creixement fora muralles: els ravals o creixement suburbà. Formes basades en places. Berna i Gràcia.
Exercicis
Es plantegen tres exercicis de taller:
1. El dibuix de la forma i la estructura urbana de tres ciutats a partir del fotoplà (Google Earth). Una d’elles ha d’ésser una ciutat amb fort component del turisme. Entrega 17/10/11.
2. Comparar...
tracking img