El retard mental

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 26 (6279 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDEX

Pàgina

1.Introducció............................................................................2
2.Què és el retard mental?.........................................................3
2.1.Les tres característiques indispensables...............................42.2.Retard mental, discapacitat intel·lectual
o minusvalia psíquica?...................................................5,6
2.3.La seva freqüència.........................................................7,8
2.4.Les seves causes.....................................................9,10,11
2.5.El seu diagnòstic...............................................12,13,14,15
3.Enfermetatso trastorns que causen retard mental....................16
3.1.El síndrome de Down.........................................17,18,19,20
3.2.El síndrome de Williams..............................................21,22
3.3.El síndrome de X fràgil o de Bell..............................23,24,25
3.4.La fenilcetonuria........................................................26,27
3.5.Elsíndrome de Prader-Willi.........................................28,29
3.6.El síndrome d’Angelman.............................................30,31
3.7.El síndrome de Lesch-Nyhan............................................32
3.8.El síndrome de Cornelia de Lange.................................33,34
3.9.El síndrome alcohòlic fetal...........................................35,363.20.Altres trastorns que poden cursar amb retard mental........37

Introducció

L’elecció del tema del treball em va suposar estar un temps bastant indecisa, amb varis temes a la ment i sense saber ben bé per quin decantar-me, però al final he decidit escollir un tema que crec i espero ser capaç de desenvolupar sense cap tipus de problema.

Què és el retard mental?

Ladiscapacitat intel·lectual o retràs mental no es una enfermetat. Es tracta d’una agrupació d’enfermetats i de síndromes (trastorns mèdics en els quals encara no s’ha identificat la causa o aquesta es variada). Aquest conjunt d’enfermetats i síndromes tenen una característica comú: la limitació de la intel·ligència en un nivell tal que impideix o dificulta des de la infantesa o des de l’adolescència elfuncionament normal de l’individu al seu entorn familiar, social i laboral. Aquesta limitació es tradueix en una sèrie de discapacitats adaptatives relacionades amb habilitats bàsiques com el cuidar de si mateix i l’autonomia personal, l’aprenentatge o el relacionar-se amb els altres.
Avui, com fa cent anys, el retard mental segueix plantejant enormes reptes sociosanitaris. No existeix unconsens complet sobre com nomenarlo, sobre els criteis que deuen utilitzar-se per al seu diagnòstic i sobre quins aspectes del seu abordatge són socials, mèdics o educatius. No obstant això, els avançaments produïts a les últimes dècades han sigut espectaculars.

Les tres característiques indispensables

El retard mental compta amb tres components essencials:

- Funcionamentintel·lectual significativament inferior a la mitjana. El coeficient d’intel·ligència (CI) deu ser menor o igual a 70-75 punts.
- Conducta adaptativa deficitària. S’aprecia un notable dèficit en la capacitat de l’individu per a adaptar-se a les demandes diàries de l’entorn.
- Edat d’inici precoç. Anterior als 18 anys.

És important destacar que cap d’aquests aspectes resulta suficient demanera aïllada per a concloure que una persona sofreix retard mental.
En l’actualitat, el retard mental és considerat com el resultat de la interacció de trets fisiològics, psicològics, mèdics, educatius i socials de l’activitat i la conducta humana.

Retard mental, discapacitat intel·lectual o minusvalia psíquica?

El concepte de retard mental ha sofert canvis importants al llarg...
tracking img