El sexenni democràtic (1868 – 1874)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (493 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 3 : EL SEXENNI DEMOCRÀTIC (1868 – 1874)

La revolució de setembre (Catalunya): la crisi del regnat d’Isabel II va afavorir la REVOLUCIO DE SETEMBRE DEL 1868. Conegut aquest fet com “ LaGloriosa”. La reina després de ser desprestigiada, va haver d’abandonar el país el 29 de setembre.
La formació d’un govern provisional: sota la presidència del general Serrano amb progressistes iunionistes, mentre que els demòcrates es queden fora. Un home molt important del nou govern fou General Prim; el govern va reconèixer les llibertats fonamentals i el sufragi universal per els homes més gransde 25 anys. Aquest govern va prendre mesures: va expulsar els jesuïtes i va treure els convents, també es va adoptar la pesseta com a unitat monetària, es va elaborar una nova d’inversió(capitalsestrangers) i es va aprovar un aranzel lliurecanvista que abaixava el preu de les importacions.
La constitució del 1969: gràcies al sufragi universal per als homes des de 25 anys els monàrquics vanobtenir la majoria de vots. Seguidament una comissió va redactar un projecte de Constitució Monàrquica. Aquesta constitució reconeixia els drets il·legislables de l’individu, i el principi del sufragiuniversal. La separació de poders estava: la sobirania residia en la nació, el congres i el senat tenien el poder legislatiu, el rei, amb l’aprovació dels ministres, l’executiu i els tribunals eljudicial. Es va aprovar la llibertat religiosa malgrat la nació mantenia el culte i els ministres a l’església. Un dels punts febles de la constitució era que havien de redactar una llei que permetés portar aterme unes eleccions per escollir monarca.
Aprovada la constitució el General Serrano va ser designat regent i el General Prim, cap del govern. L’elecció del nou monarca era més difícil cada cop, jaque posava en joc interessos internacionals. Finalment va ser el Duc d’Aosta, Amadeu de Savoia qui va acceptar. Quan amadeu viatjava cap a espanya per fer-se càrrec de la corona, el General Prim va...
tracking img