El sistema nervios

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (821 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
El sistema nerviós
El sistema nerviós és el sistema del nostre organisme , encarregat de la coordinació i la regulació de totes les nostres funcions , tant voluntaries , com involuntaries.
Funcionaen conjunt amb el sistema endocrí, que és l’encarregat de segregar una sèrie d’hormones que actúen com transmissors de les ordres del SN.
Anatomia del sistema
El SN està constituït per uns 10.000milions de cel.lules anomenades neurones, que treballen conjuntament , amb un nombre molt superior de altres cel.lules de suport, que les protegeixen i nodreixen.
La neurona és una cel.lulaespecialitzada en la transmissió d’impulsos electrics a gran velocitat i distancia , i està formada per tres parts principals :
Cos , on es trova el nucli cel.lular
L’axó , prolongació del cos per on surt ies trasmet l’impuls electric
Dendrites , que són les ramificacions , per on entra l’impuls
Tipus de neurones :
Sensitives ( aferents ) Trasmeten l’impuls fins a l’encefal i la medul.la
Motores(eferents ) Trasmeten l’impuls del SNC a la periferia
Interneurones , condueixen l’impuls nerviós entre sensitives i motores


Conexió entre neurones
Les neurones conecten entre si per mitjà deles dendrites i els axóns, pero aquesta unió no és física, ja que existeix un espai anomenat sinapsis, una neurona pot estatblir de 100 a 150.000 sinapsis
1 Impuls electric

2 Formació deneurotransmisors

3 Alliberament de neurotransmisors
Sinapsi

4 Reconeixement dels NT per part
Dels receptors de la dendrite
5 Formació del impuls electricCel.lules de la glia ( o de suport )
Astrocits , forma d’estrella, amb moltes ramificacions, formen l’estructura de sosteniment entre capil.lars i neurones
Oligodendròcits , forma d’estrella , peròprolongacions mes curtes, i menys nombroses (mielamina )
Microglies , cel.lules petites amb capacitat fagocitària
Cel.lules Ependimàries , forma de cub amb cilis, recobreixen conductes encefàlics i...