El socialisme del segle xxi a l'amèrica llatina

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 39 (9743 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
El Socialisme del Segle XXI a l’América Llatina.

0 - Introducció

L’objectiu d’aquest treball de recerca és aprendre sobre una alternativa emergent que se’ns presenta com a novetat en el nostre segle, el socialisme del segle XXI. Ideat per Heinz Dieterich Steffan, el socialisme del segle XXI es presenta com la resposta dels pobles i l’esperança dels moviments socials envers un context demisèria, guerra i dominació que proposa el sistema capitalista actual en la globalitat del món. El treball, constarà de dues parts, una de genèrica, on s’explicarà el socialisme del segle XXI com a doctrina política, i una altra d’anàlisi, on s’intentaran reflectir els avanços d’aquestes tendències a països com Veneçuela o Equador.

El primer bloc, es basa, com ja he dit, en un estudi de la praxisteòrica del socialisme. Per dur-ho a terme, cal ser conscient de fer-ho des d’una posició objectiva i crítica per poder oferir un bon resultat final. Quant al segon bloc, l’eix fonamental passa a ser l’escena llatinoamericana. Les millores socials i econòmiques dels països alineats en aquest nou corrent socialista són vigents i mitjançant aquest treball de recerca m’agradaria conèixer la magnitudd’aquestes i fins a quin punt afecten a la societat. Trobo a més a més, que és un tema sobre el qual els mitjans de comunicació ens ofereixen una visió molt distorsionada i escassa, tot i la importància d’un moviment que està resultant tot un fenomen de masses per al continent llatinoamericà. Així doncs, cal oferir amb aquest treball una visió desinteressada i neutral sobre el progrés d’aquestestendències però també sobre les seves facetes negatives i sobre les crítiques que se’n fan d’aquestes.

1 - Un nou corrent socialista: el Socialisme del segle XXI.

El socialisme del segle XXI se’ns presenta en aquest nou segle com una alternativa, un moviment de praxis alliberadora per a tots aquells països sotmesos al poder del capital. La doble deficiència estructural de la societat capitalista–ser anti-ètica i injusta amb les necessitats de les majories- la fa obsoleta i la condemna a ser substituïda per un altre model.

En períodes de recessió mundial com el que travessem, les conseqüències de l’economia capitalista es fan patents en els països més pobres, sense que se’ls doni importància ni a la televisió ni als mitjans d’informació en general. Es tendeix a parlar només d’occident,on les conseqüències abans esmentades son greus, però ni de bon tros com als països neocolonials. Les economies d’aquests es tornen estructuralment inviables, ja que la inflació es dispara i la moneda es devalua diàriament. El capital doncs, només pot aguditzar la situació de misèria, guerra i dominació que s’estén per arreu, encara que no sempre ens ho facin veure.

1. - Antecedents del NouProjecte Històric: la teoria marxista.

Un Projecte Històric, se’ns defineix al llibre el Socialisme del segle XXI d’Heinz Dietrich Steffan com un concepte que conté les quatre relacions socials bàsiques dels éssers humans: l’econòmica, la política, la cultural i la militar.

Al 1848, Karl Marx presentà, de la mà de Friedrich Engels, el Manifest del Partit Comunista. Aquest interessant llibre delfamós polític, filòsof, sociòleg i economista del segle XIX, dóna a conèixer un nou Projecte Històric per aquella època, el socialisme o comunisme. Aquesta teoria política, basada en la repartició igualitària dels mitjans de producció, compta amb el proletariat com a motor de canvi i a més aquest, que es trobava en una situació de misèria, esperava desitjós un canvi polític. La universalitat delsofriment proletari, que abraça dins seu tots els altres actors socials oprimits, genera una consciència social molt forta arreu del món. Per primer cop a la història, es presenta fermament un sistema econòmic, social i polític que beneficiava els pobres i els desiguals.
Marx i Engels, van dedicar tota la seva vida a crear la consciència de classe necessària per dur endavant un projecte...
tracking img