El sowtware lliure

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2713 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 24 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL SOFTWARE LLIURE.

El software lliure és la denominació del programari que respecta la llibertat dels usuaris sobre el seu producte adquirit i, per tant, una vegada obtingut pot ser usat, copiat, estudiat, canviat i redistribuït lliurement.
El programari lliure sol estar disponible gratuïtament, o al preu de cost de la distribució a través d'altres mitjans; tanmateix no s'ha d'associarprogramari lliure a "programari gratuït", ja que, conservant el seu caràcter de lliure, pot ser distribuït comercialment. Anàlogament, el "programari gratuït" inclou en ocasions el codi font; no obstant això, aquest tipus de programari no és lliure en el mateix sentit que el programari lliure.
Tampoc no s'ha de confondre programari lliure amb "programari de domini públic". Aquest últim és aquellprogramari que no requereix de llicència, ja que els seus drets d'explotació són per a tota la humanitat, perquè pertany a tots per igual. Qualsevol pot fer ús d'ell, sempre amb finalitats legals i consignant la seva autoria original.
1. Història

Richard Stallman, creador dels conceptes Free Software, i fundador de la FSF.
Entre els anys 60 i 70 del Segle XX, el programari no era considerat unproducte sinó un afegit que els venedors de les grans computadores de l'època aportaven als seus clients perquè aquests poguessin usar-los. Era comú que els programadors i desenvolupadors de programari compartissin lliurement els seus programes uns amb els altres. Aquest comportament era particularment habitual en alguns dels majors grups d'usuaris de l'època. A finals dels 70, les companyies vaniniciar l'hàbit d'imposar restriccions als usuaris, amb l'ús d'acords de llicència.
El 1971, les persones que feien ús de la informàtica en àmbits universitaris i empresarials, creaven i compartien el programari sense cap tipus de restriccions.
Amb l'arribada dels anys 80 la situació va començar a canviar. Les computadores més modernes començaven a utilitzar sistemes operatius privatius, forçantels usuaris a acceptar condicions restrictives que impedien realitzar modificacions a l'esmentat programari.
En cas que algun usuari o programador trobés algun error en l'aplicació, l'únic que podia fer era donar-lo a conèixer a l'empresa desenvolupadora perquè aquesta el solucionés. Encara que el programador estigués capacitat per solucionar el problema, el contracte li impedia millorar elprogramari.
El mateix creador explica que per aquells anys, al laboratori on treballava, havien rebut una impressora donada per una empresa externa. El dispositiu semblava no funcionar a la perfecció, ja que cada cert temps el paper s'embussava. Com a agreujant, no es generava cap avís que s'enviés per xarxa i informés els usuaris de la situació. En ocasions, els treballadors enviaven per xarxa elsseus treballs a imprimir i en anar a buscar-los es trobaven la impressora embussada i una cua enorme de feines pendents. Richard Stallman va decidir arreglar el problema, i implementar la tramesa d'un avís per xarxa quan la impressora es bloquegés. Per a això necessitava tenir accés al codi font dels controladors de la impressora. Va demanar a l'empresa propietària de la impressora el que necessitavai aquesta es va negar a lliurar-li el codi font.
Amb aquest antecedent, el 1984, Stallman va començar a treballar en el projecte GNU, i un any més tard va fundar la Free Software Foundation (FSF). Richard Stallman va introduir la definició de free programari i el concepte de "copyleft", que va desenvolupar per atorgar llibertat als usuaris i per restringir les possibilitats d'apropiació delprogramari.

2. Llibertats del software lliure
El software és "lliure" si garanteix les següents llibertats:[]
Llibertat
Descripció
0
La llibertat d’usar el programa, amb qualsevol propòsit.
1
La llibertat d’estudiar com funciona el programa i modificar-lo, adaptant-lo a les teves necessitats.
2
La llibertat de distribuir còpies del programa, amb el qual pots ajudar a la societat.
3
La...
tracking img