El stalin desconocido

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3152 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
“L’STALIN DESCONEGUT” , DE ZHORES A. MEDVEDEV Y ROY A. MEDVEDEV:

“L’Stalin desconegut” dels germans Medvedev no es una biografia en el sentit estricte de la paraula, sinó una col·leció de de 15 breus assajos que tracten aspectes inèdits o enriquits amb alguna dada més nova en torn a qüestions tan heterogènies com poden ser la carrera per l’arma atòmica, la “ciència” de Lisenko, les“aportacions” d’Stalin a la lingüística, la ciència, la salut o els arxius de guerra o bé el XX Congrès.

Els autors d’aquest llibre van tenir un paper important en el desenvolupament del moviment de la dissidència antisoviètica a favor dels drets humans durant els anys seixanta. El fet de que es tracti de personatges relacionats amb aquesta dissidència fa que aquest llibre resulti particularmentinteressant, degut al punt de vista que utilitzen i a les dades que aporten.

Tanmateix, no és el primer cas de dissidents antisoviètics que, a pesar d’aquest fet, son ara capaços de fer una valoració dels esdeveniments que van tenir lloc durant el període d’existència de l’URSS, aconseguint així superar els prejudicis occidentals i els clichés amb que es sol jutjar tot aquest període. A més a més,l’interès que pot presentar aquest llibre es veu afavorit pel fet de ser capaç de remuntar moltes afirmacions falses i desbancar teories muntades i orquestrades pels mateixos prejudicis ideològics.

D’altra banda, contràriament a Alexander Zinoviev, filòsof dissident i autor del llibre “La caiguda de l’imperi del mal” els autors no intenten manifestar cap nostàlgia sobre el passat, ni tracten de legitimaro justificar el que va passar, sinó que miren el passat a través d’una impressionant quantitat de documentació amb la finalitat de reconstruir els esdeveniments i sobretot amb el propòsit de desmuntar alguns dels mites preestablerts sobre el que va ser la Unió Soviètica i, particularment, el seu principal dirigent, Iósif Stalin. Mites com poden ser la mort d’Stalin i el seu possible enverinamento bé el suposat error estratègic que aquest va cometre en els primers moments de la invasió alemanya o encara mites que es refereixen a la pròpia capacitat del sistema socialista soviètic per posar en marxa plans productius com el de la bomba atòmica o d’hidrogen.

D’aquesta manera, els germans Medvedev ens desvelen molts aspectes de la vida política d’Stalin que havien quedat oblidades. Com jaes posa de manifest en aquesta obra, a pesar, inclús, de l’obertura dels arxius secrets, els historiadors no son capaços de superar els prejudicis i mites històrics que el temps ha aconseguit que interioritzem. Com ells mateixos afirmen: “L’Stalin va ser un governant, un dictador i un tirà. Però rere la capa del culte de la personalitat del dèspota també hi havia un personatge de carn i ossos.Sens dubte va ser cruel i venjatiu però també tenia altres qualitats: Stalin era un home reflexiu, calculador i molt treballador que posseïa una voluntat de ferro i una considerable capacitat intel·lectual; era, sens dubte un patriota preocupat per mantenir la hegemonia del estat rus. Aquest és ”l’Stalin desconegut” del que tracta el nostre llibre. A l’Stalin únicament se’l pot entendre dintre delcontext d’aspectes encara inexplorats de la seva vida i activitats. Els esdeveniments analitzats en aquest llibre no s’han examinat detalladament en cap de les biografies existents. La disponibilitat de nou material (i que no hi hagi cap dubte de que n’apareixerà més en el futur) ens presenta la oportunitat de revisar alguns estereotips i ampliar els nostres coneixements en torn a successospolèmics del nostre passat més recent”.

En tot cas, els autors utilitzen la perspectiva més apropiada per un treball històric d’aquestes característiques al intentar reconstruir i valorar els esdeveniments que narren des d’una perspectiva del present, és a dir, en funció de les conseqüències actuals d’aquells fets. El final de la Unió Soviètica i les seves conseqüències resulta ser una...
tracking img