El trafico

Páginas: 2 (326 palabras) Publicado: 19 de noviembre de 2010
Företräde för kollektivtrafiken
En stor del av arbetet är inriktat på att ge kollektivtrafiken företräde, att se till att bussar och spårvagnar inte är i vägen för varandra eller fastnar i sammaköer som privatbilismen. Det kan till exempel handla om att införa egna busskörfält, prioritet vid signaler eller att tydligt markera spårutrymmet för spårvagnarna.
Andra åtgärder som är prioriteradeunder 2009 är att bredda vissa hållplatsytor för snabbare på- och avstigning samt spårarbeten för att höja standarden och därmed hastigheten. Dessutom sker en ständig förbättring av informationen videventuella störningar.
- De utmaningar vi har nu är att möta den ökade mängden resenärer som väljer kollektivtrafiken samtidigt som vi ska parera de stora trafikomläggningarna som kommer, säger HugoLepik. Under förra året ökade resandet med stadstrafiken i Göteborg med fem procent. Busstrafiken ökade med hela 13,5 procent. Det är klart att det ställer krav på oss.

|Fakta om punktligheten|
|• Alla fordon i Göteborgs stadstrafik är uppkopplade mot ett realtidssystem som håller reda på hur dagsfordonet lämnar |
|vissa större hållplatser, så kallade reglerhållplatser.  |
|• Spårvagnen eller bussen håller tiden om denavgår från reglerhållplatsen tidigast 30 sekunder före och max 3 minuter |
|efter den tid som angivits i tidtabellen.  |
|• Under morgnar och eftermiddagar går de flesta spårvagnar i tiominuterstrafik, ibland även tätare. Det innebär att en vagn|
|kan vara försenad utan att resenären märker det. Den försenade vagnenblir dock alltid registrerad som sen i systemet. |

Det är inte bara i jämförelse med de övriga storstäderna som Västtrafik inte håller måttet. Varje dag kliver nästan 200 000 resenärer i...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Trafico
  • Trafico
  • Trafico
  • Trafico
  • trafico
  • TRAFICO
  • Trafico
  • Trafico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS