El vassellatge

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (397 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Expliqueu què era el vassallatge i quines obligacions comportava.
El vassallatge era la relació que mantenien noble i vassall mitjançat un contracte amb les mateixes obligacions cadascun al seunivell.
Les obligacions del vassall, era mantenir fidelitat, militar i política al noble. Totes aquestes missions es feien constatar mitjançant un homenatge. En el ritual de vassallatge el vassalls’agenollava amb les mans juntes, el senyor li les prenia entre les seves , el vassall s’alçava i jurava fidelitat davant la bíblia o una relíquia.
Les obligacions del noble o senyor era mantenir alvassall. Aquest els hi donava terres perquè les cultivessin i per subsistir. Aquestes terres en un principi no seriem mai seves fins que Finalment, la noblesa va aconseguir que el rei acceptés queaquestes terres, en un principi prestades, poguessin ser heretades, amb la qual cosa es van acabar convertint en propietat.

Expliqueu quin grup social o estament podia acollir-se al vassallatge i si elspagesos ho podien fer.
El grup social en els quals podien acollir-se al vassallatge eren la noblesa el clergat i l’església.
Els pagesos no es podíem acollir al vassallatge donat que eren elsque treballaven les terres dels senyors.

Expliqueu les causes que van obligar els pagesos a posar-se sota la protecció d’un senyor feudal.
Les causes que van obligar als pagesos a posar-se sot laprotecció d’un senyor feudal van ser que donat que totes les terres eren dels senyors feudals, els camperol es veien obligats a cultivar les terres a canvi de pagar uns impostos per poder subsistir.Expliqueu com estava estructurada la societat medieval i per què es representa per mitjà d’una piràmide.
La societat medieval, estava estructurada amb estaments.
La societat medieval esrepresenta mitjançant una piràmide perquè comencem per el grau major, el rei, anem baixant la piràmide i ens trobem la noblesa i la base de la piràmide que és el volum més gran hi ha els camperols....