El Verí Del Teatre

1. Explica a partir del títol de què tracta l'obra.
El títol podria tindre un doble significat, ambdós vàlids per a identificar l'obra. Si pensem en el sentit metafòric d'aquest, trobem relacióentre els forts efectes que provoquen els verins amb la passió pel teatre que senten algunes persones. D'altra banda també hi podem extraure un sentit no metafòric, doncs és aquesta substància la quedesencadena el final tràgic de l'obra.
Hi ha diferents lectures per al tex que ens ocupa. Per exemple aquella que depassaria el món del teatre i abastaria el joc de relacions entre determinades classessocials. Existeix la presència d'un dominador i d'un dominat com a personatjes únics de la comèdia. L'individu que té el poder és un aristócrata, encara que també podria tractrse d'un feixista o dequalsevol subjecte que puga fer un ús de la força per a profit propi. Insunua així una enfrontació del membres d'una generació uns canvis polítics i socials.
És aquí on trobem l'altra formad'interpretació de l'obra, la qual apassiona per la reflexió que efectua sobre l'art i la vida, sobre la ficció i la realitat. L'autor, a lhora que compadeix i s'indigna per la situació de l'autor, no pot evitaranhelar aquest tipues d'interpretació que demana el Marqués
Resum de l'obra.
A París l'any 1784 un marqués fa cridar a un dels millors actors del moment per que li interprete un fragment d'una obrafeta pel mateix monarca. L'actor és manipulat i dominat pel marqués de tal manera que acaba per acceptar la seua petició. Les complicacions comencen quan l'actor s'adona de les excentricitats del'autor de l'obra, el qual vol que aquest la interprete d'una forma extremadament realista, és a dir, fins a les útimes conseqüències, arribant, inclòs, a trecar totes les barreres del teatre. Per tal deforçar-lo a aquesta situació, el marqués no dubtarà en arribar a l'assassinat.

2. Quin fet determina el canvi de tractament entre els dos personatges?
Al començament de l'obra el marqués...
tracking img