Elementos geométricos fundamentales

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (456 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ELEMENTS GEOMÈTIRCS FONAMENTALS

-PUNT: és la intersecció de dues línies rectes. El punt és un element que no té dimensió i indica una posició.
-LÍNIA: és una successió de punts. Té una únicadimensió, la longitud. Hi ha diversos tipus de línia
-recta, corba, semirecta, segment...
-RECTA: és una successió de punts en una mateixa direcció. Una línia recta queda determinada per dos punts. Ésun element unidimensional que està format per infinits punts alineats.
-CORVA: és una successió de punts que no es troba en una mateixa direcció.
-SEMIRECTA: és la part de la recta limitada en unextrem.
-SEGMENT: és la part de la recta limitada en els seus dos extrems.

POSICIONS RELATIVES ENTRE RECTES

-PARAL.LELES: dues rectes són paral·leles quan tenen la mateixa direcció.-PERPENDICULARS: rectes que quan es tallen divideixen el pla en quatre angles rectes (90º)
-ANGLE: figura formada per dues rectes que es tallen. És la separació o obertura de dos semirectes que tenen un puntcomú, que rep el nom de vèrtex. Cada recta rep el nom de costat.
-ANGLE RECTE: és l’angle que formen dues rectes perpendicurlars. El seu valor és de 90º
-ANGLE AGUT: angle menor que un anglerecte, és a dir, menys de 90º.
-ANGLE OBTÚS: angle major que un angle recte, és a dir, major de 90º.
-ANGLE PLA: angle que formen dos semirectes el valor del qual és igual al de dos angles rectes (180º)-COMPLEMENTARIS: dos angles són complementaris quan la suma de tots dos és igual a un angle recte.
-SUPLEMENTARIS: dos angles són suplementaris quan la suma de tots dos és igual a un angle pla.-CONSECUTIUS: són els angles que tenen un costat i el vèrtex comú.
-OPOSATS: són els que tenen el vèrtex comú. El costat d’un són la prolongació dels costats dels angles oposats. Els angles oposatssempre són aguts.
-ADJACENTS: són dos angles consecutius que tenen els costats no comuns damunt la mateixa recta. L’un en relació amb l’altre és suplementari.

MIDES QUE S’OBTENEN A TRAVÉS DE...
tracking img