Elements bàsics per a entendre el màrqueting

Páginas: 34 (8254 palabras) Publicado: 29 de abril de 2011
M
Raül Pérez Bermejo 3r Diplomatura de Disseny Gràfic EASD Pau Gargallo 2007/2008

Introducció El concepte i el contingut del Màrqueting Elements fonamentals del concepte de màrqueting Gestió de màrqueting Tipologies Plà de màrqueting Anàlisi DAFO Fixació d’estratègies El mercat Tipologies de mercat Influencies Instruments d’anàlisi Investigació de mercat Segmentació El consumidorComportament del consumidor Condicionants del comportament del consumidor El producte Nivells d’anàlisi del producte Atributs del producte Tipologies del producte Marca Tipologies de marca Estratègia de marca

7 7 7 9 9 11 12 13 14 14 15 16 17 19 21 21 22 24 24 25 26 27 28 29

M 5

Introducció
El concepte i el contingut del Màrqueting
L’activitat d’intercanvi és una tasca duta pel ser humà on esrelaciona amb els altres de la seva espècie. Aquestes relacions d’intercanvi, amb el temps, han anat augmentant en nombre i s’han fet cada vegada més complexes. El màrqueting sorgeix com una forma de concebre i realitzar la relació d’intercanvi, per això és tant una filosofia com una tècnica. És una filosofia, en el sentit que aporta una forma de concebre la relació d’intercanvi entre l’empresa iels consumidors que consisteix a conèixer quines són les necessitats d’aquests, per a oferir un producte que pugui satisfer-les de forma beneficiosa tant per a la consumidor com per a l’empresa. No obstant també és una tècnica, com manera específica de dur a terme la relació d’intercanvi en el sentit que identifica, crea, desenvolupa i serveix a la demanda. Des de la incorporació del termemàrqueting al llenguatge econòmic empresarial fins als nostres dies, el seu significat ha evolucionat en funció de les necessitats i situacions de cada moment i així s’han realitzat nombroses definicions.
Política de ventes Orientada al producte Es fabrica el producte i es ven. Política de màrqueting Orientada a les necessitats Es determina quines són les necessitats per a crear productes que lessatisfaguin. La seva direcció està enfocada a les ventes Està orientat als beneficis ( no es compra a través de la venta, ex. una ideia)

Elements fonamentals del concepte de Màrqueting Necessitat, desig i demanda La necessitat és una sensació de manca d’alguna cosa, pròpia de la condició humana. Desig és una forma determinada de satisfer una necessitat, d’acord amb les característiques personals del’individu, els factors socials, culturals, ambientals i els estímuls del màrqueting. Un desig sempre es deriva d’una necessitat, però, d’una necessitat no sempre ha de derivar un desig; com exemple podríem posar a un testimoni de Jehová, el qual pot necessitar una transfusió però, per les seves creences no la vol. La demanda és la formulación expressa d’un desig i està condicionada pels recursosdisponibles de l’individu i pels estímuls del màrqueting rebuts. Un mateix producte pot satisfer diverses necessitats i una necessitat pot ser satisfeta per distints productes, per exemple, la necessitat de desplaçar-me pot ser satisfeta per distints mitjans, cotxe, avió, tren ...

M 7

El màrqueting orienta el desig i ho canalitza cap a demandes efectives. El màrqueting identifica, crea idesenvolupa demanda, possibilitant que els desitjos es converteixin en realitat. A més, com factor cultural també contribueix a orientar els desitjos i a canalitzar-los cap a demandes efectives però no crea necessitats. Producte Definim producte com com ben material, servei o idea que posseeixi valor per al consumidor o usuari i que sigui susceptible de satisfer una necessitat. Utilitat i la satisfacció· Utilitat és la mesura de la satisfacció obtinguda al rebre una mica de valor en un intercanvi. La utilitat és subjectiva i l’experimenta el qual rep alguna cosa. La utilitat pot ser de diversos tipus, segons el valor específic que generen les activitats desenvolupades amb el producte: · Utilitat de forma o d’estat: és la qual crea la producció quan transforma els inputs en outputs...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PER A ENTENDRE EL NEOEVOLUCIONISME
  • Per Entendre El Canvi Climàtic
  • Elements bàsics en els éssers vius
  • Adaptació Dels Elements Curriculars Bàsics
  • Elements
  • marqueting
  • Marqueting
  • Márqueting

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS