Ellära a

Páginas: 19 (4567 palabras) Publicado: 13 de marzo de 2011
Ellära A
enligt skolverkets kursplan ELL1201

Studentlitteratur Skola/Vuxenutbildning Box 141 Besöksadress: Åkergränden 1 221 00 Lund Tel 046-31 20 00 Internet: www.studentlitteratur.se

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellanupphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/ rättsinnehavare. Denna trycksakär miljöanpassad, både när det gäller papper och tryckprocess.

Art.nr 31997 ISBN 978-91-44-03889-6 © Studentlitteratur AB Upplaga 1:1 Redaktör: Tommy Lundahl Omslag: Johan Ström Printed by Pozkal, Poland, 2007

Innehåll
1 Spänning, ström och resistans ..............6 Inledning ..............................................7 Lite historia.......................................7 En elektriskkrets...................................9 Atomen ...........................................10 Energikällor.........................................12 Energiomvandling ..........................12 Primära/sekundära energikällor .....13 Likspänning och växelspänning ....13 Definitioner ........................................14 Spänning, ström och resistans .......14 Ohmslag.........................................15 Symboler .........................................16 Ledare och isolatorer ..........................18 Resistans, konduktans, resistorer ...18 Resistivitet.......................................19 Temperaturberoende ......................22 Faktasida .............................................23 2 Mätinstrument .....................................24 Inledning............................................25 Multimetern........................................25 DC-spänningsaggregat........................27 Tongeneratorn ....................................28 Faktasida .............................................29 3 Elektriska kretsar ..................................30 Inledning ............................................31 Likspänningskretsar............................31 Serie- och parallellkoppling............31 Ström och spänning i seriekr. ........34 Ström och spänning i parallellkr....36 Ersättningsresistans ........................40 Kirchhoffs lagar ..............................45 Potential..............................................47 Faktasida .............................................52 4 Energi, effekt och verkningsgrad ....... 53Inledning............................................ 53 Energi och effekt ................................ 53 Energi ............................................. 54 Effekt .............................................. 55 Verkningsgrad ................................ 57 Faktasida............................................. 60 5 Elektriska energikällor och förbrukare 61Inledning............................................ 62 Definitioner.................................... 62 Den galvaniska cellen ........................ 65 Primära energikällor ...................... 66 Sammanfattning ............................ 69 Några batteriregler ......................... 70 Sekundära energikällor .................. 71 Råd för att förlänga livslängden .... 76 Bränsleceller....................................... 77 EMK, polspänning, inre resistans ...... 78 Serie- och parallellkoppling........... 80 Anpassning..................................... 81 Faktasida............................................. 83 6 Magnetism .......................................... 85 Inledning............................................ 86 Magnetiska grunder ........................... 86 Permanenta magneter...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS