Elogi dels diners/ el pi de formentor

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1484 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Elogi dels diners d' Anselm Turmeda

Diners de tort fan veritat,
e de jutge fan advocat,
savi fan tornar l'home orat,
pus que d'ells haja.
Diners fan bé, diners fan mal,
diners fan l'home infernal
e fan−lo sant celestial
segons que n'usa

Diners fan bregues e remors,
e vituperis e honors,
e fan cantar preïcadors
Beati quorum.
Diners alegren los infants
e fan cantar los capellanse los frares carmelitans

Diners fan vui al món lo joc
e fan honor a molt badoc,
a qui diu "no" fan−li dir "oc",
vejats miracle!

Diners, doncs, vulles aplegar,
si•ls pots haver no•ls leixs anar;
si molts n'hauràs poràs tornar
Papa de Roma.
Si vols haver bé e no dan
per advocat té Sent "Jo−ha'n".
Totes coses per ell se fan
en esta vida.

GLOSSARI.

Tort: injustícia, mentidaOrat: beneït
Haja: tenir
Vituperi: ofenses, insults
Beati quòrum: fer dir a una persona el que vols sentir
Ledesma: legítims
Brega: baralla
Tantost: tot seguit
Magre: prim
Leixant: deixant
Gords: grossos
Bords: bastards
Vull: avui
Oc: si
Jas: té
Dan: mal
L'ELOGI DELS DINERS

Aquest text està escrit per Anselm Turmedà (Mallorca 1352-Tunis 1423) dins del llibre de bons amostenaments unrecull de consells de bona conducta escrit a finals del segle XIV. Aquest llibre va tenir problemes amb la inquisició al 1582.

El poeta es situa dins del corrent literari medieval i es tracta d'un text amb una clara intenció didàctica què pretén transmtre un missatge de moralitat.

Pel que fa al contingut, l'autor fa una reflexió de l'importància dels diners en la societat i descriu com enspoden canviar la vida sigui per bé o per mal. Explica també què qui té diners vol aconseguir-ne més i qui no en té fa tot el possible per guanyar-los i ataca a l'Esglèsia per l'acumulació de les riqueses i la venda dels sagraments. Es a dir que el tema principal de l'obra tracta sobre la influença dels diners en les persones.

Pel que fa a la forma,consta de 9 estrofes de 4 versos de 8 i 4síl•labes.
Els tres primers versos de cada estrofa tenen rima consonant, el quart, és de rima lliure.
I és un poema d'art menor.

Pel que fa als recursos podem trobar una antítesis molt destacada a la segona estrofa quan diu “diners fan bé, diners fan mal”

Trobem també metonímies a la segona estrofa, en el segon vers (home infernal), a la tercera estrofa, els dos últims versos (Beati quorum), a lacinquena estrofa (diners magres fan tornar gords, e tornen lledesmes als bords, diràs "jas" a hòmens sords) i a l'última estrofa, sent “Jo−ha'n”, que en aquest últim tambè hi ha un joc de paraules.

He trobat personificacions, quan diu que els diners fan de tort, veritat, de jutge en fan advocat i del boig el converteixen savi, els diners no ho poden fer sols.És el mateix cas en els versos 9 i10, no són els diners qui fan les bregues i els remors, ni vituperis i honors, sinó que és la gent qui els fa.

He trobat hipèrboles, una al vers 19, ja que és una exageració que si parles a un sord es giri i et senti. I n’hi ha una altra quan diu que si tens molts diners seràs Papa de Roma, que vol dir que podràs arribar a ser una persona molt important.

Al primer vers, hipèrbatons,l'ordre lògic seria diners fan de tort veritat, en comptes de
diners de tort fan veritat. A la sisena, l'orde lògic dels darrers versos seria moros, jueus i cristians adoren diners, deixant a Déu i tots els sants.

A la primera estrofa, a la tercera i a la sisena he trobat també ennumeracions, i per últim gairebé totes les estrofes, ténen una anàfora, ja que que repeteix constantment “Diners” perdestacar el tema del poema.

Es tracta doncs d’un poema on es destaca molt el poder dels diners i la capacitat que tenen aquests per aconseguir qualsevol cosa i per canviar a la gent. L'autor fa ús de l'ironia al llarg de tot el poema i intenta expressar completament el contrari del que diu,és a dir, que en realitat l'autor fa una crítica amb humor dels diners i l'excessiu valor que els hi...
tracking img