Els castells

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1433 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ELS CASTELLS

Índex

Pàgina
1.Què s’entén per art romànic...........................1
2.Eix cronològic.................................................1
3.Ubicació geogràfica........................................1
4.Manifestacions artístiques
4.1 Arquitectura.................................................1
4.1.1 Materials...................................................2
4.1.2Elements característics.............................2
4.1.3 Tipos d’arquitectura..................................2
4.2.3 Els castells
4.2.3.1 Construcció............................................3
4.2.3.2 Materials................................................3
4.2.3.3 Lloc........................................................3
4.2.3.4 Parts d’uncastell..................................3/4
4.2.3.5 Habitants..............................................4/5

1.Què s’entén per art romànic?

L’art romànic és un estil artístic que, pel fet d’assemblar-se a l’art romà en alguns elements constructius, ha rebut aques nom. Va ser realitzat durant els segles XI i XII. Es va expandir per els regnes cristians Occidentals per dos motius:

1Rutes de pelegrinació als sants sepulcres(camí de santiago, a Espanya).
2Els monjos de l’ordre benedictina.

És un art essencialment religiós, al servei de l’església, fruit de l’espiritualitat de l’època i el desenvolupament monàstic.

2.Eix cronològic. Representeu-hi el naixement, la durada i l’acabament en el temps de l’art romànic.


3.Ubicació geogràfica de l’inici i desenvolupament de l’art romànic a Europa.Desenvolupeu-ho en un mapa. Afegiu el mapa de les pelegrinacions i el camí de sant Jaume a Hispània. *Mapa a la pàgina 5

4. Manifestacions artístiques:

4.1.Arquitectura:-Art més important.
L’arquitectura és la base de l’art romànic.
1
4.1.1.Materials.
Els materials, generalment, era la pedra. Perquè era el material més dur i fort per aguantar el pas del temps i els asalts dels atacants. També hihavien construccions de fusta, com per exemple el pont.

4.1.2.Elements característics.
Els elements característics eren: les esglésies, els monestirs, els castells,etc..
4.1.3.Tipos:1-Religiosa:-Esglésies i monestirs. 2-Laica:-Castells.

1-Religiosa:
Esglésies: Les esglésies estaven construïdes de pedra. La seva planta sol ser de creu llatina. El lloc on s’encreuen els braços s’anomenacreuer i de vegades es cobria amb una cúpula o cimbori. La capçalera de l’església, l’absis, sol ser semicircular i les naus laterals que s’allarguen i formen la girola. Les voltes de canó es feien servir per construir la cobertai també necessitaven uns murs gruixuts o uns pilars enormes i columnes units per arcs de mig punt.

Monestirs: als monestirs s’hi copiaven textos literaris i s’ensenyava allegir i a escriure. Un monestir era un conjunt d’edificis i de dependències. El centre del monestir era l’església, on els monjos o les monges anaven a resar unes quantes vegades al dia. L’oració era l’activitat principal.
2-Laica:
Castells: Era una vivenda fortificada del rei o d’un senyor feudal i dels membres de la seva cort, habitual durant tota l’edat mitjana. A més de servir com a refugiper al rei o el senyor feudal i les seves gents, els castells també complien altres cometits, com presó, custodia de riqueses, arsenal d’armament i màquines de guerres o cenrtes d’admministració local.
2
4.2.3 Els castells

4.2.3.1 Quan es van començar a construir?
Els castells es van començar a construir desde principis de l’edat mitjana fins el segle XVI.
4.2.3.2 Amb quins materials esconstruiren?
Els castells més primitius consistien tan sols en una torre de fusta construida sobre un terreny elevat i borejada amb una zanja. Al nivell del sòl es construia un monticle escarpat anomenat “mota”. Com esl mètodes d’asedi als castells es van anar perfeccionant, es van fer necessaris un o varis recints de muralla o empalizades, situats a certa distància de la mota. L’espai contingut...