Els creuers

Páginas: 16 (3904 palabras) Publicado: 13 de marzo de 2011
ÍNDEX

INTRODUCCIÓ 2

OBJECTIUS I METODOLOGIA 3

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DELS CREUERS 4

DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL. 6

1. DISPERSIÓ DELS PREUS/DIA PER CAMAROT PER TOTS ELS VAIXELLS. 6

2. DISPERSIÓ DELS PREUS/DIA PER CADA CATEGORIA DE VAIXELL. 8

3. DIFERÈNCIES ENTRE ELS PREUS/DIA DELS CAMAROTS PER VAIXELL 11

CONCLUSIONS 19

bibliografia 22

ANNEXOS 23INTRODUCCIÓ

La nostra idea de turisme quan vam escollir l’assignatura de “Mercats turístics” era molt genèrica i es basava, sobretot amb el que es centra en sol, platja, hotels, càmpings i oci nocturn...
Així doncs, de forma general, teníem una visió poc clara de la realitat turística de Catalunya, concretament de la gironina, per culpa, sobretot del mitjans de comunicació i del Governque només denuncien el turisme anomenat “de borratxera” localitzat en alguns municipis del litoral català.
Després d’assistir a les primeres classes de l’assignatura varem decidir estudiar els creuers per demostrar que a Catalunya també hi ha altres ofertes turístiques; i a més, és un sector que ha experimentat en aquests darrers anys un creixement important.
La prova la tenim en el Port deBarcelona[1] que s’ha consolidat com el primer destí més important de creuers de luxe del Mediterrani i, en segon lloc, hi trobem el Port de Palamós[2] que s’està construint un nova terminal de passatgers per poder rebre vuit creuers de luxe que fan escala pel Mediterrani.
Finalment volem fer constar que aquest treball no pretén ser un estudi detallat sobre els creuers perquè falten moltes variablesper analitzar com: la demanda, les empreses del sector, l’entorn (altres empreses), els efectes que generen sobre l’economia, la legislació...
Aleshores aquest treball ens ha servit per aproximar-nos en un sector turístic de caire desconegut i per posar en pràctica els conceptes adquirits en l’assignatura.

OBJECTIUS I METODOLOGIA

La manera més senzilla per aproximar-nos en aquest sector ésa través del preus ja que troba informació sobre altres variables com la demanda, la competència, els efectes sobre l’economia ha resultat molt difícil degut a la falta d’estudis econòmics. Llavors, l’objectiu principal d’aquest treball es centra en la política de preus d’aquest sector.
En primer lloc, hem decidit establir la ruta del Mediterrani Occidental per simplificar l’anàlisi ja que hiha diferents itineraris. La ruta que en la majoria dels casos dura 8 dies és la següent:

[pic]

Les fonts consultades són catàlegs d’agències de viatges, pàgines webs de les companyies i pàgines webs dedicades exclusivament al sector dels creuers.
Posteriorment, hem elaborat una sèrie de taules i gràfics que ens han ajudat a estudiar el comportament dels preus en aquest sector .CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DELS CREUERS

Per poder analitzar millor el sector hem de definir algunes característiques que ens ha ajudat a comprendre millor les dades:
Els creuers es defineixen com l’allotjament de passatgers. Per aquest raó, freqüentment, els anomenen hotels o centres turístics (incorpora instal·lacions d’oci) flotants. Cal destacar que els passatgers pernocten en el vaixell, encaraque estigui amarrat en un port durant alguns dies.
Les condicions climàtiques i l’època de l’any són factors importants per determinar el destí dels creuers. Això origina desplaçaments de flotes d’una regió cap a una altra. Per tant, quan els països de l’hemisferi Nord (EUA, Europa i Canadà) estan a l’hivern els vaixells es dirigeixen cap al Carib i vicerversa.
Els factors que influeixen en elpreu són:
- Categoria del camarot. En aquest treball només hem considerat els camarots de vaixells de categoria 4 i 5, ja que de 3 només hem trobat un sol vaixell, i hem cregut que no era representatiu. Generalment, les característica dels camarots són:

| |Camarot interior |Camarot exterior |Suite |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Els crustacis
  • Els Perifèrics
  • Els aliments
  • Els ecosistemes
  • Els Mites
  • Els presocràtics
  • els tensoactius
  • Els Impostos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS