Els esquemes de coneixement

Páginas: 2 (430 palabras) Publicado: 8 de noviembre de 2010
Els esquemes de coneixement

Els esquemes de coneixement són les representacions que posseeix una persona en un moment determinat sobre una parcel•la de la realitat. Inclouen una gran varietat derepresentacions (conceptes, normes, fets, procediments, explicacions, experiències personals, etc.), però aquests no s’organitzen en un únic esquema, és a dir, no hi ha una unificació dels aspectesde realitat que conformin un esquema de coneixement global.

Els esquemes de coneixement s’actualitzen fent noves connexions o noves relacions entre els conceptes previs, entre aquells conceptesque tenim dins els nostres esquemes de coneixement, i altres conceptes nous que relacionem amb els que ja teníem integrats. Fem doncs una incorporació d’aquests dintre l’esquema que teníem preestablertrelacionant-los amb alguns coneixements ja existents dins d’aquest.

La formació dels esquemes de coneixement té un origen variat: el medi familiar, grup de companys o amics, el medi escolar; isegons en la cultura en què es trobin, i dels recursos que disposin, també trobarem una influència directa de la lectura, i els medis audiovisuals ( cinema, televisió,etc.), entre d’altres.

Elsalumnes tenen un número més o menys ampli d'esquemes de coneixement, que es veuen influenciats segons el medi en què viuen, donant més èmfasi en la claredat i bona estructuració d’alguns aspectesconcrets que el conformen. Per exemple, un esquimal té una gran varietat de noms per anomenar la neu, ja que en distingeix diversos tipus, mentre que nosaltres només en tenim un: la neu.

Els esquemesde coneixement tenen una coherència, organització i relació entre ells. Amb l'aprenentatge de nous coneixements aquests es reestructuren i creen noves connexions i lligams de relació. Segons coms'organitzi la informació dintre d’aquests el record serà mes o menys ajustat a la realitat i permetrà una interpretació i una adquisició de nous coneixements amb menys dificultats.

Els esquemes de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Resum filosofia: Les branques de la filosofia, els limits del coneixement i el procés d'hominització
  • el coneixement
  • El problema del coneixement
  • ORIGEN DEL CONEIXEMENT
  • Origen Del Coneixement
  • Les formes de coneixement
  • esquemas
  • esquema

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS