Els orangutans

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 20 (4923 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Treball de Recerca

Els orangutans

Cristian Iván Suárez Ramírez

Dirigit per Susanna Val

INSTITUT DE SABADELL Sabadell, gener 2012

Treball de recerca

Els orangutans

Índex
1. Introducció.................................................................................................................1 2. Descripció del’animal................................................................................................2 2.1. Taxonomia...........................................................................................................2 2.1.1. Ordre.........................................................................................................3 2.1.2.Família.......................................................................................................5 2.1.3. Taxonomia de l’orangutan........................................................................6 2.1.4. Subespècies...............................................................................................7 2.2. Biologia...............................................................................................................8 2.2.1. Zonad’origen............................................................................................9 2.2.2. Hàbitat.....................................................................................................10 2.2.3. Vida social...............................................................................................11 2.3. Característiquesfísiques....................................................................................12 2.3.1. Distinció de sexes....................................................................................13 3. Grau de risc de l’espècie...........................................................................................14 3.1. Causes del seu estat actual.................................................................................14 3.2. Què s’ha de fer per evitar-ho?...........................................................................15 4. Conductes més habituals...........................................................................................16 4.1. En l’estat salvatge..............................................................................................16 4.2. Encaptivitat.......................................................................................................17 5. Tractament i anàlisi de dades...................................................................................18 6. Conclusions i recomanacions....................................................................................28 7. Bibliografia i/o Web-grafia.......................................................................................29 8.Annexos....................................................................................................................30 8.1. Etogrames..........................................................................................................31 8.1.1. Karl..........................................................................................................31 8.1.2.Locky.......................................................................................................37 8.1.3. Sari...........................................................................................................43 8.1.4. Jingga.......................................................................................................49 8.1.5.Jawie........................................................................................................55 8.2. Línia filogenètica dels primats...........................................................................61

Treball de recerca

Els orangutans

1. Introducció
Vaig concebre aquest treball gràcies a les diferents propostes que van donar els professors; de moment no va haver-hi cap tema de treball que em cridés l’atenció. Però en...
tracking img