Els secrets de la motoserra

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 39 (9550 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
E L S S E C R E T S
D E L A M O T O S E R R A


Mateu Solè i Casanoves


I N D E X
Introducció.-. ... ... ... ... ... ... PAG 2.
CAPITOL PRIMER;
Descripció ... ... ... ... ... ... ... .". 3-9.
Com netejar l'embragatge".. ... ... ... ... .”. 5-6.
Com esmolar la cadena ... ... ...... ... .". 9-10.
CAPITOL SEGÓN :
Equip neccessari ... ... ... ... ... ... .". 12-16.
CAPITOL TERCER;
Com engegar el motor .. ... ... ... ... ... .". 17.
Malfuncions del motor ... ... ... ... ... .”.18-19.
Conflictes amb la cadena... ... ... ... ... .".19-21.
Com escursar o reparar la cadena. ... ... ... .".21-24.
Capitolquart;
I ara anem a serrar. ... ... ... ... ... .".25-28.
CAPITOL CINQUÈ:
Com fer caure arbres ... ... ... ... ... .".29-30.
CAPITOL SISÈ;
Com netejar i trossejar els arbres ... ... ... .".31-34.


ELS SECRETS DE LA MOTOSERRA
INTRODUCCIÓ
El motiu que em porta a escriure aquest manual, és intentar fer un recull de les meves experiències al llargde més de trenta anys de tenir i manejar motoserres. Des d'una descripció del que és la màquina, les atencions que necessita i les precaucions que s'han de prendre en fer-la servir, fins a la manera, sempre des del meu punt de vista correcta de tallar arbres de diferents classes i en diferents circumstàncies, com esbrancar-los i trossejar-los de la manera més fàcil i còmoda, emprant per a fer-hoels petits trucs que l'experiència m'ha ensenyat.
Veureu que en parlar del mal funcionament de la motoserra i de com solucionar-ho, a vegades faig alguna pregunta de resposta òbvia que fins i tot pot arribar a semblar estúpida; no ho es; no faig cap pregunta sobre la màquina i el seu funcionament que no es correspongui amb quelcom que m'hagi passat o hagi vist passar a algú. Ho sigui que perbeneita que us sembli, feu-me el favor de tenir-la en consideració.
Si aquest petit recull d'experiències i records, serveix perquè algú aprengui quelcom sobre les motoserres, i sobretot si el fet d'haver llegit això estalvia que algú es faci mal en manejar-les, em donaré per molt satisfet.

Mateu Solè i Casanoves.CAPITOL PRIMER
¿QUE ES LA MOTOSERRA?
La motoserra es un estri mecànicpensat i fabricat per a substituir als xerracs de mà en les tasques de tallar fusta; talla tota classe de fusta, però es sol emprar més que res per a tallar arbres i troncs.
Està composta de vàries parts diferenciades que tenen cada una la seva funció i que son les següents:
EL MOTOR que en totes les que conec és un motor de dos temps, lleuger i fiable, del que només explicaré algunes cosesreferides a petites malfuncions que empipen molt, però que si es sap com fer-ho son fàcilment solucionables.
L'ARRENCADA que normalment sol ser de corda amb recuperador de molla; acostuma anar instal•lat a la part esquerra del motor mirant la motoserra des de la posició del serrador.
L'EMBRAGATGE que transmet la força del motor a la cadena de tall, i que també permet que la cadena romangui paradaquan el motor funciona a ralenti.
LA FULLA O ESPASA que es el suport de la cadena de tall.
LA CADENA DE TALL que es la cadena dentada que talla la fusta.
Totes aquestes parts, convenientment ensamblades, formen la motoserra; acte seguit us explicaré com van muntades:


LA CARCASSA DEL MOTOR, de metall molt lleuger, porta unes fixacions quepermeten que sobre d'ell es muntin a l'esquerra i a mes del volant magnètic, aprofitant en la majoria de màquines el volant de ventilació, l'aparell d'arrencada que en quasi totes les motoserres es de corda amb recuperador de molla. Aquesta part, quasi mai dona problemes; el màxim que sol passar, i això després de moltes vegades d'engegar la motoserra, es que es trenqui la corda; el substituir-la es...
tracking img