Els tallers

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (873 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Els tallers

1. Descripció del mètode:

Els tallers són un mètode que serveix per treballar qualsevol tema a l’aula. A cada taller es realitzen diverses activitats al voltant d’un mateixeix. Cal tenir en compte que els tallers són un suport a la programació, no substituts d’una unitat didàctica.

Les activitats que es proposen –de caràcter més lúdic i creatiu que leshabituals de l’aula- es realitzen en grups reduïts de nens i nenes de diferents edats.

2. Organització:
Per una bona organització d’un taller cal que, abans de començar-lo, hi hagi una reunió detots els docents que participen en el taller a més a més de amb els pares i les mares que han de col·laborar, en el cas que aquests hi participin.
Després cal fer una descripció de l’activitat: calestablir els objectius que es volen assolir en el taller, especificar els aspectes que cal treballar i tenir en compte aquells que s’hauran de modificar.
Abans de començar el taller cal fer unFeedback amb els infants, en el que es tractarà:
• Quin taller fa cadascú
• On ha d’anar cadascú
• Quins materials necessita
• Quines mares, pares o educadors l’atendran• Amb quins infants s’ajuntaran i quines edats tenen
• Quins treballs faran
• Quan s’acabarà
Durant la realització del taller, cal fer una observació periòdica i, si s’escau,anotar allò més rellevant per tal de fer un bon seguiment dels infants.
Al final s’avaluarà el procés on els infants, familiars i educadors podran valorar el taller.

3. Funcions de l’educador:L’educador ha d’observar tot allò que passi a l’aula. Ha de mostrar interès en tot allò que es fa a l’aula i ha de tenir una presència activa en les activitats, ja que això transmetrà seguretat alsinfants. A més a més, haurà d’atendre a la diversitat que es presenti dins l’aula.
L’educador haurà de ser, doncs:
• Guia i motiva l’activitat
• Proporcionar un espai i un material...
tracking img