Emerjente

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 21 (5201 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
UD.1. L’ECONOMIA: CONCEPTES FONAMENTALS

1. Conceptes.
2. Necessitats, béns, recursos.
3. Costos d’oportunitat i FPP.
4. Estructura productiva.
5. Agents econòmics.
1. Empreses.
2. Economies Domèstiques.
3. Sector Públic.
4. Sector Financer.
5. Sector Exterior.
6. Sistemes econòmics.
1. Definició.
2. Tipus.
3. Doctrines econòmiques.
4.Característiques generals.
5. Limitacions.
6. Economia mixta.

1. CONCEPTES
ECONOMIA és la ciència que estudia la manera d’utilitzar o administrar els recursos disponibles per a produir els béns i serveis i distribuir-los fins als consumidors, amb la finalitat de satisfer les seues necessitats.

RECURSOS----(producció)-----(BÉNS I SERVEIS---(distribució)--(CONSUMIDORS
(inputs)(outputs) Objectiu: satisfer necessitats

Origen etimològic grec:
OIKOS = casa, en el sentit de patrimoni domèstic o familiar.
NOMOS = regles, lleis, regulació,…
Oikonomia volia dir, originalment la bona organització i administració del patrimoni domèstic.

Cal diferenciar entre:
• Ciència econòmica, branca del coneixement científic.
• Realitat econòmica, objecte d’estudi dela ciència econòmica.
Característiques de la ciència econòmica:
►No és una ciència experimental, és una ciència social.
►Proporciona coneixements i eines d’anàlisi que permeten entendre la realitat, i intentar millorar la situació econòmica.

Dos enfocaments:
→ Microeconomia (petit) (Estudi de baix cap amunt)
Anàlisi del comportament dels agents econòmics individuals : consumidors iempreses, i les seues interrelacions.
→ Macroeconomia (gran) (Visió de conjunt)
Estudi del funcionament global del sistema econòmic. Pretén obtindre una visió simplificada de l’economia que permeti conèixer i actuar sobre l’activitat econòmica d’un país determinat.

Preguntes
1.1.- Què és l’economia? Per a què serveix? Sempre ha significat el mateix?
1.2.- Què són inputs? Què són outputs?
1.3.-Per què l’economia no és una ciència experimental?
1.4.- Diferencia entre micro i macro, en altres exemples diferents de l’economia.

1.2 NECESSITATS, BÉNS, RECURSOS.
La necessitat és una sensació de mancança que ens provoca una insatisfacció i una apetència de quelcom que ens donarà benestar.
Dos tipus de necessitats:
☻No econòmiques (no es poden satisfer comprant coses (l’amor,afecte, companyia, etc.)
☻Econòmiques (es poden satisfer amb coses comprades o fabricades per un mateix.
►primàries o bàsiques, s’han de satisfer per sobreviure (alimentació, vestit, salut…) Quan estan cobertes apareixen les secundàries.
►secundàries, satisfer-les no és vital, però augmenta el benestar. Són il·limitades.

Béns---( qualsevol mitjà que permeti satisfernecessitats. Poden ser :

| | lliures | | | | |
|Béns | | Intangibles o | | | |
| | |serveis | | | |
| |econòmics | |intermedis | | |
| | | tangibles | |capital o producció | |
| | | |finals | | peribles |
| | || | | |
| | | | |consum | |
| | | | | |duradors o |
| | | | |...
tracking img