Empleo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 51 (12597 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
GUÍA DE RECURSOS WEB SOBRE EMPREGO
ÍNDICE

1 2 3
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Introdución ________________________________________________ 3 Breve descrición das principais páxinas web sobre emprego _________ 4 Se o que buscas é… __________________________________________ 7
...orientación xeral e información relacionada co mundo laboral ______ 7 ...ofertas de emprego__________________________________________ 20 ...autoemprego _______________________________________________ 30 ...traballar no estranxeiro ______________________________________ 39 ...formación _________________________________________________ 47

4 5

Guía rápida de recursos web sobre emprego _____________________ 64 Ligazóns para iniciar a túa procura ____________________________ 66

GUÍA DE RECURSOS WEB SOBREEMPREGO

2

1 INTRODUCIÓN
O obxectivo desta guía e o que se pretendeu foi facer unha recompilación dos principais recursos web ós que se pode recorrer cando alguén anda á procura dun emprego, de oportunidades formativas relacionadas coa inserción laboral e coa mellora de habilidades e competencias ó longo da vida, ou con información relacionada co mundo laboral.

GUÍA DE RECURSOS WEB SOBREEMPREGO

3

2 BREVE DESCRICIÓN DAS PRINCIPAIS PÁXINAS WEB
SOBRE EMPREGO

Páxina de Emancipación Joven

O Programa de Emancipación Xuvenil, ferramenta que puxo en marcha o INJUVE, ten como obxectivo facilitarlles ós mozos e ás mozas de 16 a 35 anos de idade, o acceso a un emprego e vivenda dignos e de calidade. A Oficina Virtual do programa de Emancipación Xuvenil pódese visitar en:http://www.emancipacionjoven.es Este enderezo web contén información actualizada sobre emprego e vivenda e con ferramentas dinámicas que lle permitan á mocidade obter asesoramento e resposta a todas as súas consultas.

INJUVE. Instituto da Xuventude
Ten a función de informar os mozos e mozas sobre aqueles temas que sexan do seu interese: emprego, estudos, ocio, etc. Na Rede de Servizos de InformaciónXuvenil do Injuve poderás localizar os Servizos de Información Xuvenil dentro de cada comunidade autónoma, provincia. Tamén podes coñecer cal é o teu centro coordinador da túa comunidade. Outra opción é chamar ó teu concello. http://www.injuve.mtas.es

Ministerio de Traballo
Sitio web do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais. A sección de emprego conta con información de todo tipo no tocante aprestacións, relacións laborais e convenios colectivos, formación, autónomos, etc., e tamén oferta ferramentas como a Guía Laboral e de Asuntos Sociais. http://www.mtas.es

Instituto de Emprego - Servizo Público de Emprego Estatal-INEM
Na páxina do INEM existe unha variedade de informacións útiles en materia de emprego, formación e documentación. http://www.inem.es

GUÍA DE RECURSOS WEB SOBREEMPREGO

4

Portal do Sistema Nacional de Emprego
O Sistema Nacional de Emprego está integrado polo Servizo Público de Emprego Estatal e os Servizos Públicos de Emprego das comunidades autónomas. Este é un sitio común en rede telemática que coordina os servizos públicos de emprego e posibilita o coñecemento polos cidadáns das ofertas, demandas de emprego e oportunidades de formación.http://www.sistemanacionalempleo.es/

Consellería de Traballo
Páxina web da Consellería de traballo da Xunta de Galicia na que poderás atopar toda a información relacionada coa Consellería, dende as ofertas de emprego, ata prevención de riscos laborais, cooperativismo, sociedades laborais e centros especiais de emprego. http://traballo.xunta.es

Servizo Galego de Colocación
O portal de emprego quelles permite a todos os usuarios do sistema: demandantes de emprego, empresarios, xestores de emprego, orientadores laborais, etc., o acceso ó conxunto dos servizos ofrecidos polo Servizo Público de Emprego de Galicia. https://emprego.xunta.es/portal/ https://emprego.xunta.es/portal/?set_language=gl&cl=gl

Dirección Xeral de Xuventude e Solidariedade
Pódese consultar a sección dedicada ó...
tracking img