Empresa partes

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (883 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 11 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
EMPRESA

L’empresa és la unitat econòmic-social, amb fins de lucre, en la qual el capital, el treball i l’adreça es coordinen per a realitzar una producció socialment útil, d'acord amb lesexigències del bé comú. Els elements necessaris per a formar una empresa són: capital, treball i recursos materials.

Una empresa és una unitat econòmic-social, integrada per elements humans, materials itècnics, que té l’objectiu d’obtenir utilitats a través de la seva participació en el mercat de béns i serveis. Per a això, fa ús dels factors productius (treball, terra i cabdal).

Defineix:
-Activitat econòmica
- Recursos materials
- Recursos Immaterials
- Capital Humà
- Objectius

Activitat econòmica: Es diu activitat econòmica a qualsevol procés mitjançant el qual obtenim productes, bénsi els serveis que cobrixen les nostres necessitats.
Recursos materials: Són els béns tangibles amb que conta l’empresa per a poder oferir els seus serveis, tals com:
o Instal•lacions: edificis,maquinària, equip, oficines, terrens, instruments, eines , etc. ( empresa )
o Matèria primera: matèries auxiliars que formen part del producte, productes en procés, productes acabats, etc. ( producte )Recursos immaterials: Són els béns tangibles amb que conta l’empresa per a poder oferir els seus serveis.
Capital humà: és el principal recurs amb que conta una societat per a promocionar el seudesenvolupament present i futur, per la qual cosa és fonamental impulsar polítiques per al millorament de les condicions que viuen els ciutadans i avançar cap a estrats de benestar cada vegada majors.Objectius: L’empresa en actuar dintre d’un marc social i influir directament en la vida del ser humà, necessita un patró que li permeti satisfer les necessitats del mitjà que actua, fixant-se aixíels objectius empresarials que són:
o Econòmics: tendientes a assolir beneficis monetaris
o Socials: Aquells que contribuïxen al benestar de la comunitat
o Tècnics: dirigits a l'optimització de...
tracking img