Empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (357 palabras )
  • Descarga(s) : 32
  • Publicado : 16 de julio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Guia del Pla de Màrqueting Edició març 2010

EL PLA DE MÀRQUETING

Programa Postgrau en Direcció de Màrqueting i Comunicació Estudis d’Economia i Empresa Universitat Oberta de Catalunya (UOC)http://www.uoc.edu

GUIA DEL PLA DE MÀRQUETING

Guia del Pla de Màrqueting Edició març 2010

ÍNDEX DE LA GUIA DEL PLA DE MÀRQUETING 1. 2. 3. 4. 5. Introducció De la tàctica a l’estratègiaEstratègia de màrqueting vs. Pla de màrqueting El procés estratègic de màrqueting El pla de màrqueting: 5.1. Què conté i requereix un pla de màrqueting 6. Estructura del pla de màrqueting: 6.1. Resum executiu6.2. Anàlisi de la situació: 6.2.1.Anàlisi de la situació externa de l’empresa 6.2.2.Anàlisi de la situació interna de l’empresa 6.3. Diagnòstic de la situació 6.4. Objectius de màrqueting 6.5.Estratègies de màrqueting: 6.5.1.Tipus d’estratègies 6.5.2.Procés d’implantació de l’estratègia de màrqueting 6.5.3.Control de l’estratègia de màrqueting 6.6. El màrqueting mix: 6.6.1.Producte 6.6.2.Preu6.6.3.Distribució 6.6.4.Comunicació 6.7. Programa d’accions 6.8. Declaració de benefici i pèrdues esperades 6.9. Control

GUIA DEL PLA DE MÀRQUETING 2/3

Guia del Pla de Màrqueting Edició març 20106.3. DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ: Un cop desenvolupat l’anàlisi de la situació de l’empresa, tant l’interna com l’externa, ens trobem en disposició de determinar quina ha de ser l’orientacióestratègica de l’empresa davant les principals amenaces i oportunitats que planteja l’entorn vers la comercialització del producte, així com els diferents punts forts i punts febles que tenen a veure amb elsrecursos i capacitats internes de l’empresa. Una vegada fet això, el diagnòstic es determina mitjançant l’anàlisi estratègica de la matriu DAFO:
AN. EXTERNA OPORTUNITATS ÀREA D’ÈXIT AN. INTERNA PUNTSFORTS Estratègia Ofensiva Línia estratègica de creixement ÀREA D’IL·LUSIÓ PUNTS FEBLES Estratègia de Reorientació Línia estratègica de generació de fortaleses AMENACES ÀREA DE DESGAST Estratègia...
tracking img