En una tierra salvaje

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (504 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
http://www.buenastareas.com/ensayos/En-Una-Tierra-Salvaje/1288822.html

EN UNA TIERRA SALVAJE

Una parella d’antropòlegs, Philip i Evelyn (parella de fet), viatgen a les Illes Tobriand durant la2ª Guerra Mundial per estudiar la cultura dels natius (el comportament, la llengua, les costums i la vida sexual dels habitants)

Aquesta pel·lícula té molt contingut antropològic ja que elsprotagonistes són antropòlegs i observen les costums dels Tobriand. Les costums sexuals, com entenien l'acte sexual, que era per ells practicar el sexe, que passava si una dona se'n anava al llit amb unaltre home que no fóra el seu, que passava si un home rebutjava una dona, etc.

L’arrivada de la parella antropòloga no incomoda als indígens pel fet que ja estaven acostumats a conviure amb gentblanca, per això, Evelyn no va tenir gaires problemes
per adaptar-se en la nova tribu per realitzar l’estudi.
Segons aquest context ens ubiquem cap a una antropologia purament clàssica.

Phlip i Evelyns'embarquen en aquesta investigacio els dos junts, Philip es fixa amb la forma d'actuar dels homes de la tribu i Evelyn es fixa amb els dones, apuntant tot el que observen i que els assemblainteresant per fer un bon llibre, en el cas d'en Philip i en el cas d'ella per fer una bona tesis i poder conseguir el Doctorat.
A partir de l’anàlisi del film podem analitzar i observar de manera molt claraquins són els passos i les tècniques d’aquest procés de recollida d’informació per elaborar una etnografía, així com també les diverses dificultats i conseqüèmcies que es poden donar en el procésd’aquest mètode com per exemple el concepte de proximitat en la convivència d’aquests habitants.

El treball de camp es caracteritza per l’observació inicial de primera mà (fent el mateix que ells fan, apart d’observar i participar), preguntes i explicacions dels seus fets
juntament amb fotografies.

Aquesta observació exhaustiva es completa amb la interrelació dels natius per tal de poder...
tracking img