Encaminament amb linux

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (328 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Encaminament amb Linux
El kernel de Linux està preparat per a realitzar tasques d'encaminament. S'entén per encaminament la habilitat de poder deixar transitar segmentsTCP/IP entre les diferents NIC o targetes de xarxa de l'equip.

Xarxa A

eth0

eth1 192.168.2.1

Xarxa B

192.168.2.0/24

192.168.1.0/24

192.168.1.1

Rutes
S'enténper ruta el camí que ha de seguir un segment de dades per arribar a l'adreça de destinació.(IP dest). Un encaminador té la obligació de poder determinar totes les rutes queconfiguren les seves pròpies NICs, per tant si té tres NIC's, com a mínim hi haurà tres rutes. Per conèixer la ruta es necessiten tres elements,
● ● ●

La IP de la xarxa Lamàscara de la subxarxa i la IP de la porta d'enllaç, es dir la IP de la targeta més propera al canvi de xarxa, normalment, la mateixa IP de l'encaminador.

En l'exemple:
● ●ruta cap a A: xarxa 192.168.1.0 ruta cap a B: xarxa 192.168.2.0

màscara 24 bits màscara 24 bits

Ipgw=192.168.1.1 Ipgw=192.168.2.1

Configuració de les rutes en LinuxPer configurar una ruta en un sistema Linux utilitzem el comando route. En el cas d'una ruta:

route add -net Ipxarxa netmask màscara gw Ipporta_enllaç
Segons l'exemple,tindiríem: 1

sudo route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1 sudo route add -net 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.2.1

A més podem indicarquina és la ruta per defecte, això vol dir que si la destinació del segment de dades que s'està enviant no és cap de les nostres rutes, el reenviarà per la porta d'enllaçindicada. D'aquesta manera tindríem: sudo route add default gw Ipporta_enllaç Aquesta porta d'enllaç sol ser la IP del router que ens dona sortida cap a Internet.

2

E