Encefalograma

ENCELOGRAMA

http://web.usal.es/~lcal/electroencefalografia.pdf

ona_sml

• Exposició i descripció d'un electroencefalograma, els seus components i la seva funció, tipologia icaracterístiques.

L’electroencefalograma és l’enregistrament de l’activitat elèctrica de les neurones de l’encèfal. Aquest registre té formes molt diferents i complexes que varien molt entre la localització delselectrodes i entre el diferents individus. Això es degut al gran número d’interconexions que presenten les neurones i per l’estructura desigual de l’encèfal.
Aquest enregistrament de l’activitatbioeléctrica és pot dir de diferents formes segons com es capti :

Electroencefalograma (EEG) : quan s’utilitzen electrodes de superficie o basals.
Electrocorticograma (ECoG): si s’utilitzen electrodesquirúrgics a la superficie del cortex.
Estereo Electroencefalograma (E-EEG) : quan s’usen electrodes quirúrgics d’aplicació profunda.

L’ús principal d’aquest enregistrament de l’activitatcerebral en diferents condicions ( basals en repòs, en vigília o dormint, i durant diverses activacions, com l’hiperapnea i l’estimulació lluminosa intermitent), creant una sèrie de dibuixos querepresenten aquesta activitat bioelèctrica a travès de d’un aparell es detectar possibles problemes cerebrals. Es solen col.locar entre 16 i 25 discos metàlics plans ( electrodes) a diferents parts del cap,amb una pasta adhesiva, i mitjançant aquests electrodes conectats a un cable, la senyal elèctrica que arriba del cervell es conecta a un amplificador i a un aparell de registre
( -grafia ).
Aquestaparell transforma aquests impuslsos elèctrics en patrons que es poden observar a una pantalla d’un ordinador, o en paper. Així, l’activitat elèctrica llueix com una sèrie de lìnies ondulades, les qualss’han d’interpretar per tal d’arribar a un diagnòstic. Durant la proba , el pacient ha de restar inmòvil i amb els ulls tancats, ja que qualsevol moviment altera els resultats. En medicina humana...
tracking img