Energia nuclear

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1200 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 10 de abril de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Energia nuclear , Si o No?

Existeix a l’actualitat un debat sobre l’energia nuclear, es possible sustentar la demanda energètica del planeta sense ella? Els beneficis que ens dona compensa els riscos?..

L’energia nuclear es costosa perillosa i els seus residus altament contaminants a llarg termini, però es una forma neta de generar electricitat sense produir gasos d’efecte hivernacle.Degut al brutal creixement de la demanda energètica, l’energia nuclear és l’única opció per a sostenir el creixement econòmic del planeta. Amb el preu del petroli pels núvols i Kyoto sobre els cap dels governant el planeta es planteja que ha de fer amb les centrals nuclears.

En el cas d’Espanya al 2004 es va anunciar el compromís de que gradualment i en un màxim de 20 anys es substituiria l’energianuclear per d’altres de més netes, més segures i menys costoses, com la solar o la biomasa. Des de llavors, han canviat coses, com per exemple el preu del petroli ha pujat i seguirà pujant .

A més tots els països han d’afrontar el principal problema d’aquest tipus d’energia: els residus i els seus emmagatzematge. El combustible que s’utilitza té una elevada radioactivitat, i un període derefredat de entre 20.000 i 100.000 anys. A Espanya cada central emmagatzema a piscines de refredament primer i a contenidors de formigó després el combustible utilitzat, i abans de 20120 ha de estar acabat el magatzem centralitzat de residus d’alta activitat , per al que s’ha demanat a ciutats i pobles que es presentin voluntaris per a acollir-lo, a canvi d’una quantitat de diners.
El tema de laseguretat interna i externa és un altre problema que troben no només els grups ecologistes sinó també els governs. Quan parlem de seguretat interna es posen de manifest les deficiències en el cas de Chernóbil, el que va derivar en un major control internacional.
Hi ha hagut altres accidents com és el cas el 28 de març de 1979 la central Three Mile Island, a Harrisburg (Pensilvania, EEUU), on unenginyer responsable es va equivocar i l’aigua contaminada va sortir inundant l’edifici de contenció de envoltava el reactor. Es varen alliberar gasos radioactius però sort amb baix nivell de contaminació, que varen anar a parar a un riu. Els efectes varen ser molts petits iva ser classificat amb nivell 5 a l’escala Internacional de Successos nuclears.
El cas amb més reso és el de Chernóbil, lamatinada del 25 d’abril de 1986 un altre cop per una errada humana, un operador es va oblidar de re programar l’ordinador per a que mantingués certa potencia. Es va crear una gran explosió i un incendi que no es va apagar fins al 9 de maig, cosa que va fer que augmentés la dispersió dels gasos radiatius. Els productes van arribar fins a un radi de 110 quilometres, 237 persones varen mostrar símptomesdel síndrome d’irradiació aguda, 31 varen morir a l’accident i 14 als 10 anys següents. Es varen detectar a més augments espectaculars als casis de càncer. Greenpeace eleva les morts per Chernóbil a 200.000 i la ONU a 60.000.
Hi han hagut altres accidents de menys importància com a Vandellós al 1989 que va provocar el seu tancament i d’altres. Aquests accidents posen de manifest la perillositatd’aquestes centrals pel que fa a seguretat interna.
Sobre la seguretat externa, tots els experts coincideixen en assenyalar que el terrorisme es, avui en dia, un dels principals problemes sobre l’energia nuclear, i les plantes de tot el mon han hagut d’incrementar les seves mesures de seguretat considerablement després del atemptats del 11-S.
S’han fet estudis sobre els efectes a la salut delsaccidents nuclears, i un grup d’experts de la OMS va fer un informe especial sobre els efectes a la salut humana de les radiacions nuclears. I si bé no tot, va quedar provat que algun casos de càncer i altres malalties havien estat augmentades per les radiacions.
Com hem dit al principi tenim una demanda energètica molt alta, cosa que fa que de moment no puguem prescindir de l’energia nuclear,...
tracking img