Energia renovables

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 45 (11130 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 27 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1

Energia
ENERGIA

MAPA DE CONTINGUTS

Fonts d’energia

CENTRALS: • Tèrmiques • Solars tèrmiques

CENTRALS: • Hidràulica • Eòlica • Maremotriu

CENTRALS: • Fotovoltaiques

RENOVABLES: • Hidràulica • Solar • Biomassa • Maremotriu

• Nuclears • Geotèrmiques • Biomassa

Calor

Moviment d’un fluid Cèl·lules fotovoltaiques

NO RENOVABLES: • Carbó • Petroli • Gas natural • UraniVapor d’aigua

Turbina

Generador

CONSUMIDORS

Transformador a la baixa

Transport en línies d’alta tensió

Transformador a l’alta

ENERGIA ELÈCTRICA

OBJECTIUS
• Conèixer els diferents tipus de transformacions energètiques que es produeixen en els aparells que fem servir cada dia quan aquests aparells s’engeguen. • Saber de quines maneres s’obté avui dia l’energia, idescriure el procés de transport i distribució de l’energia elèctrica des dels centres de producció fins als llocs de consum.
GUIA TECNOLOGIES TERCER ESO

• Identificar les característiques i la manera de funcionar dels diferents tipus de centrals elèctriques que hi ha. • Repassar quines són les fonts d’energia més utilitzades avui dia, mostrant els principals avantatges i inconvenients de cadascuna.• Diferenciar els aparells que consumeixen una gran quantitat d’energia elèctrica dels de baix consum.

MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUP PROMOTOR SANTILLANA EDUCACIÓ, SL

19

1

PROGRAMACIÓ

CONTINGUTS
• • • • • • • • • • • • • Mesura del consum elèctric. El kilowatt hora. Tipus d’energia: mecànica, tèrmica, química, radiant, acústica i elèctrica. Transformacions de l’energia. Ús del’energia elèctrica: producció, distribució i consum. Tipus de centrals elèctriques: hidroelèctrica, tèrmica de combustibles fòssils, tèrmica nuclear, tèrmica solar, solar fotovoltaica i eòlica. Altres tipus de centrals elèctriques: maremotrius, geotèrmiques i heliotèrmiques. Energia de la biomassa. Interpretació d’esquemes sobre el funcionament de les centrals elèctriques. Identificació dels diferentstipus d’energia i les seves transformacions més importants. Valoració de l’enorme importància que ha tingut el desenvolupament de l’electricitat per al nostre estil de vida en les societats industrialitzades. Foment d’hàbits destinats a disminuir el consum de l’energia elèctrica. Interès per conèixer les característiques d’un aparell elèctric que en determinen el consum. Interès per conèixer el procésque se segueix en una central elèctrica per generar electricitat. Sensibilitat sobre l’ús d’energies alternatives per generar electricitat.

EDUCACIÓ EN VALORS
1. Educació per al consumidor. Un dels objectius principals de la unitat és fomentar l’interès de l’alumnat per conèixer les característiques dels aparells elèctrics que en determinen el consum, i així fomentar hàbits destinats al’estalvi energètic. 2. Educació ambiental. Es tracta de sensibilitzar els alumnes sobre l’ús d’energies alternatives com a forma de generar electricitat, enfront de les fonts d’energia convencionals, com el carbó o el petroli, més contaminants. A més, han de ser conscients dels pros i els contres de les altres energies convencionals.

20

GUIA TECNOLOGIES TERCER ESO

MATERIAL FOTOCOPIABLE © GRUPPROMOTOR SANTILLANA EDUCACIÓ, SL

1
COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic El coneixement de les fonts d’energia, com també de la seva classificació i aprofitament, és un contingut fonamental que contribueix a l’adquisició d’aquesta competència. El coneixement de la forma de generar energia a les diferents centrals capacita l’alumne perentendre la interacció amb el món físic. Competència social i ciutadana S’assoleix fomentant en l’alumne la capacitat i disposició d’aconseguir un entorn saludable i una millora en la qualitat de vida per mitjà del coneixement i l’anàlisi crítica de la repercussió mediambiental de l’activitat tecnològica i el foment de les actituds responsables de consum racional.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
1....
tracking img