Energia solar

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1028 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 8 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Índice:

1-Introdución/Definición de enerxía solar

2-Usos da enerxía solar

3-Paneles solares/Fotovoltaicos

4-Centrales de enerxía solar

5-Conclusións/Valoración persoal

6-Fotografías relacionadas cos temas tratados

7-Bibliografía

ENERXÍA SOLAR

Damián Barona Roel 1º Bach. B Nº1
1-Definiciónde enerxía solar

A enerxía solar é a enerxía obtida pola captación da luz solar e a calor emitidas pola sol.
A enerxía solar é unha enerxía renovable, particularmente atópase no grupo de non contaminante, conocido como enerxía verde. Aínda que ao final da súa vida útil, os paneis fotovoltaicos poden suponer un residuo contaminante difícil de reciclar actualmente.
Según informes de Greenpeace,a enerxía solar fotovoltaica podería suministrar electricidade a dous tercios da poboación mundial en 2030.
A radiación é aproveitable nos seus componentes directa e difusa, ou na suma de ambas. A radiación directa é a que chega directamente do foco solar. A difusa é a emitida pola bóveda celeste diurna gracias aos múltiples fenómenos de reflexión e refracción solar na atmosfera, nas nubes e noresto de elementos terrestres e atmosféricos.

2-Usos da enerxía solar
Enerxía mediante auga quente:
Estas instalación compoñense por paneles solares que absorben a calor solar. Este proceso é moi sinxelo, o colector transforma a calor en enerxía térmica. A calor almacénase mantendo a temperatura alta da auga para ser utilizada cando sexa necesario.
Estes sistemas teñen mútiples aplicación:calefacción, climatización de piscinas, aplicacións na agricultura, como invernadeiros, na industria, como en plantas de desalinización, etc. O coste da instalación destes sistemas para obter auga quente para tres ou catro persoas encontrase por encima dos 3.000 €.

Sistema fotovoltaico:
Este mecanismo pode ser de dous tipos: aislado ou conectado á rede. Os aislados están compostos porxeneradores fotovoltaicos, producen a enerxía a partir da recibida polo sol, acumuladores que a almacenan ata a súa utilización.
Os conectados á rede compoñense por:
1-Placas solares: actúan como xenerador.
2-Regulador de carga: evita que se poida producir unha sobrecarga nos acumuladores.
3-Acumuladores: son os que proveen a enerxía que consumimos.
4-Inversor, transforma a electricidade acumulada encorrente alterna, lista para consumir.
5-Dous contadores: un para contabilizar a enerxía aportada á rede e outro para medir o noso consumo.
Unha das vantaxes máis importante dos sistemas solares é o considerable aforro na factura da luz, e o máis importante, é unha enerxía limpa e inagotable.

3-Paneles solares/Fotovoltaicos
Un panel solar é un módulo que aproveita a enerxía da radiaciónsolar. Esta definición comprede aos colectores solares e aos paneles fotovoltaicos.
Un panel fotovoltaico é aquel elemento capaz de transformar a radiación solar en enerxía eléctrica.
Clasificación:
·Monocristalinos: Compóñense de un só cristal, en forma hexagonal ou circular.
·Policristalinos: Compóñense de pequeñas partículas cristalizadas. Canto maiores son os cristais maior é a súaefectividade, son máis pesados e teñen un maior coste.
Estes elementos funcionan por un efecto chamado fotoeléctrico. Cada célula fotovoltaica formase por duas láminas delgadas de silicio, unha negativa e outra positiva, que están separadas por outra capa dun material semiconductor.
Os fotóns chocan contra a capa positiva, e ao chocar liberan átomos positivos, que ao estar en movemento pasan polosemiconductor, pero non poden volver atrás debido a que a capa negativa adquire unha diferencia de potencial respecto a positiva que é introducida na instalación en concepto de intensidade.

4-Centrales de enerxía solar
As centrais solares son instalación destinadas a aproveitar a radiación do Sol para xenerar enerxía eléctrica. Este proceso pode realizarse mediante a utilización dun proceso...
tracking img