Enfermería preoperatoria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2209 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ:

La infermeria pre-operatòria comença amb la decisió que pren el cirurgià de sotmetre al pacient a una intervenció quirúrgica i acaba amb la transferència del pacient a la taula quirúrgica.
El personal d’infermeria s’ha d’assegurar de que el pacient estigui en les millors condicions físiques i emocionals possibles per afrontar-se a l’operació.

La infermera té diferentsresponsabilitats: recollir dades del pacient, educar-lo sobre la cirurgia i l’anestèsia per reduir l’ansietat i facilitar la seva recuperació post-operatòria. Aquest és l’objectiu del personal de Infermeria: preparar al pacient en les millors condicions possibles per afrontar-se a la intervenció quirúrgica i evitar complicacions, proporcionar la informació al malalt i a la seva familia sobre el procés alqual es sotmetrà i garantir la seguretat del malalt en tot el procés perioperatori.

Per preparar el pacient per la intervenció s’ha de seguir el protocol que marca cada hospital. Un protocol és una sèrie de passos a seguir per aconseguir un objectiu, en aquest cas, portar el pacient a quiròfan preparat física i psicològicament per tal de que afronti la intervenció quirúrgica en les millorscondicions possibles.

Així doncs, amb aquest treball pretenem explicar com s’ha de preparar al malalt per anar a quiròfan i fer un protocol general de preparació del malalt quirúrgic.

Quan infermeria té un pacient que s’ha de sotmetre a una cirurgia farà una recollida de dades on es mirarà:

ENTREVISTA:
El personal d’infermeria ha de fer una entrevista al pacient en la que preguntarà dadesimportants com experiències prèvies, malalties, al.lèrgies a fàrmacs capacitat d’autocura i valoració de les necessitats del pacient. Parlar amb el pacient resolent dubtes i donant i facilitant coneixements sobre la intervenció.

EXPLORACIÓ FÍSICA:
La infermera ha de fer una exploració dels òrgans i els sistemes mitjançant l’ús de les tècniques de inspecció, palpació, percusió i auscultació.Es faran les següents valoracions:

VALORACIÓ DE LA CIRCULACIÓ:
S’ha de mirar la tensió arterial, la freqüència cardíaca, la freqüència respiratòria, la temperatura, la palpació del pols perifèric, auscultació de sons cardíacs i observació de la coloració de la pell i les mucoses. Al observar la coloració de la pell es mirarà també la higiene i el seu estat, si té ferides, etc.

VALORACIÓ DELA RESPIRACIÓ:
Mirarà l’edat del pacient, si té antecedents tabàquics, si presenta malalties cròniques, observació del patró respiratori i valorar la via aèria, si hi ha cossos extranys, com pot ser una pròtesi dental.

VALORACIÓ DEL SISTEMA ENDOCRÍ:
Ha de saber si el pacient té diabetes, hipo o hipertiroidisme.

VALORACIÓ DEL SISTEMA HEMATOLÒGIC:
Comprovarà que no tingui anèmia, transtornsde la coagulació o si està fent un tractament amb anticoagulants.

VALORACIÓ RENAL:
El personal d’infermeria ha de comprovar i saber si hi ha funcionament renal, que no hi hagi anúria, disuria i mirar el color i l’olor de l’orina. Si la funció renal
està deteriorada disminueix l’índex d’excreció de la medicació preoperatòria i anestèsica, causant confusió, desorientació i inquietut.VALORACIÓ ELIMINACIÓ INTESTINAL:
S’ha de valorar l’hàbit intestinal del pacient per l’etapa de valoració post-operatòria.

VALORACIÓ DE LA NUTRICIÓ:
Detectar desnutrició, obesitat i el dejú que ha de presentar per sotmetre’s a la intervenció. És important també saber què ha ingerit abans de començar a fer el dejú.

VALORACIÓ DE LA MOBILITAT:
S’ha de valorar la capacitat del pacient per caminar ila seva estabilitat en marxa, serà important per la seva autocura en el post-operatori.

VALORACIÓ DE LA CAPACITAT D’APRENENTATGE I SEGURETAT:
Es valorarà si el pacient entèn el que se li explica i respòn a les indicacions del personal hospitalari i si està orientat.

VALORACIÓ DEL REPÒS:
L’ansietat pre-quirúrgica es manifesta amb una alteració de la son.

VALORACIÓ DE LA CAPACITAT DE...