Ensayo de dibujo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 34 (8495 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Verbos en Inglés
freq type pronun. = ed abándon d abéis ed abásh d abrívieit d ábdikeit ed abjór i abáid = ed abórd − ed abólish d abómineit ed abórt ed abáund d abréid d absólf = ed absórf i abstéin − d abiús ≡ ed aksépt ed akléim d akláimatai = ied acómpani − d akúmiuleit ≡ d akiús − ed akuáint ≡ ed ákt − d áctiveit = ed adápt ≡ ed ád ≡ ed adrés i adyódg = ed adjóst − ed admínister = d admáior≡ dup admít ≡ ed adópt = d adór ed adórn d ádiuleit d adjúlterei − d advertáis = d adváis ≡ ed aféct = ed afórd d agrévieit ≡ d agrí ≡ ed éim ≡ ed alárm ≡ ed aláo ed alói d alúd = ed áltor d álterkeit − d álterneit d amortáiz d ámpiuteit d amiús = d ánalaiz d ánimeit ≡ d anáuns ed anói ≡ ed ánser d antisíd present tense abandon abase abash abbreviate abdicate abhor abide aboard abolish abominateabort abound abrade absolve absorb abstain abuse accept acclaim acclimatize accompany accumulate accuse acquaint act activate adapt add address adjudge adjust administer admire admit adopt adore adorn adulate adulterate advertise advise affect afford aggravate agree aim alarm allow alloy allude alter altercate alternate amortize amputate amuse analyse animate announce annoy answer antecede pasttense abandoned abased abashed abbreviated abdicated abhored abode | abided aboarded abolished abominated aborted abounded abraded absolved absorbed abstained abused accepted acclaimed acclimatized accompanied accumulated accused acquainted acted activated adapted added addressed adjudged adjusted administered admired admitted adopted adored adorned adulated adulterated advertised advised affectedafforded aggravated agreed aimed alarmed allowed alloyed alluded altered altercated alternated amortized amputated amused analysed animated announced annoyed answered anteceded past participle abandoned abased abashed abbreviated abdicated abhored abode aboarded abolished abominated aborted abounded abraded absolved absorbed abtained abused accepted acclaimed acclimatized accompanied accumulatedaccused acquainted acted activated adapted added addressed adjudge adjusted administered admired admitted adopted adored adorned adulated adulterated advertised advised affected afforded aggravated agreed aimed alarmed allowed alloyed alluded altered altercated alternated amortized amputated amused analysed animated announced annoyed answered anteceded spanish abandonar humillar avergonzar abreviarabdicar aborrecer soportar abordar abolir aborrecer abortar abundar raspar absolver absorber abstenerse abusar aceptar aclamar aclimatarse acompañar acumular acusar familiarisarse actuar activar adaptar sumar | añadir dirigir juzgar adjustar administrar admirar admitir adoptar adorar adornar adular adulterar anunciar aconsejar afectar costear agravar acordar apuntar alarmar permitir mezclar aludiralterar altercar alternar amortizar amputar entretener analizar animar anunciar fastidiar constestar anteceder

© 2008 neoparaiso.com − Documento Libre (by-nc-sa)

-2freq type pronun. = d antísipeit ≡ d apóloyaiz ed apól = ed apíol ≡ ed apíor ed aplòud ≡ ied aplái d apréiz = d aprícieit ≡ ed apróuch = d aprúfd ≡ d arguiú ≡ i aráis = ed árm ≡ d arréinch ≡ ed arrést ≡ d arráif ≡ d arráif dartíkiuleit ed ascénd d askráib ≡ ed ásk d aspáior = ed asólt = ed asíst ≡ d asócieit ed asórt ≡ d asiúm = d asiúr ed astónish ed astáund = ed atách ≡ ed aták ≡ ed atémpt d aténueit ed atést ≡ ed atráct = d atríbiut = ed ókshion ed óugor ≡ ed avóid = ed aguéit ≡ i aguéik = ed aguórd d bóbl i bákbáit i bakláid = ed béit = d béik = d bálans d bándish ed bénish d baptáiz = d béer = ed bérgin − ed bárk dbéist ≡ dup bát ed bárer ≡ d bátl ≡ i bi ≡ i ber ≡ i bít ≡ i bikóm present tense anticipate apologize appall appeal appear applaud apply appraise appreciate approach approve argue arise arm arrange arrest arrive arrive articulate ascend ascribe ask aspire assault assist associate assort assume assure astonish astound attach attack attempt attenuate attest attract attribute auction augur avoid...
tracking img