Ensinanza aprendizaxe

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (382 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 1: Compoñentes didácticos do proceso de ensinanza aprendizaxe (E/A).

* Conceptos básicos: ensinanza, aprendizaxe, educación, currículo.
* Que é o proceso de ensinanza-aprendizaxe?* Cales son os elementos que o constrúen?
* O currículo como organizador do proceso de ensinanza-aprendizaxe.

Educación:

* Proceso que ten que ver co desenvolvemento de tódalaspotencialidades do ser humano e non só do intelecto.
* A nota característica da educación é a aprendizaxe, que se da o longo de toda a vida. (grupos sociais)
* Polo tanto a educación é un proceso abertoposto que se da ó longo de toda vida do suxeito (nacemos e morremos aprendendo). Ensinanza período da vida dunha persoa
* É a formación de afectos, sentimentos e desexo.

Aprendizaxe escolar:* É un proceso que se desenvolve a dous niveis, comportamento e pensamento.
* Está orientado a consecución duns obxectivos, dirixido o desenvolvemento global do suxeito e delitimado polasnecesidades persoais e as convencións sociais.
* Proceso no que actúan conscientemente profesor e alumnos

Ensinanza:
* É un proceso de natureza comunicacional.
* Iniciase como conduta doprofesor e produce os seus resultados como aprendizaxe do alumno, é polo tanto, proceso e resultado.
* Implica unha interacción comunicativa entre profesor e alumnos e alumnas entre si.

Qué éproceso de Ensinanza-Aprendizaxe?:

* É un proceso que se ten que dar de forma intencionada: tanto por parte do profesor como do alumno (querer ensinar, querer aprender)
* Está orientado aque o alumno chegue a adquirir as competencias que se marcan, neste caso na educación infantil.
* É un proceso indisoluble, xa que non podemos separar as dúas actividades que o compoñen (si haiensinanza hai aprendizaxe?).
* É un proceso con institucional.
* É un proceso que está mediatizado polo control (modelos de autonomía).
Cales son elementos que o constitúen?:

* Elementos...