Entrega practica estadistica spss

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (854 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 28 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
La nova Gerent de Recursos Humans d’una empresa multinacional nord-americana necessita pendre coneixement sobre algunes característiques dels treballadors/res de la empresa. Per això, disposa d’unamostra de prop de 500 treballadors (fitxer adjunt datos_empleados.sav) amb les variables següents:

gènere: (h = home; m = dona)
educ: nivell educatiu (anys)
jobcat: categoria laboral (1 =administratiu; 2 = vigilància ; 3 = gerencial)
salary: salari actual (dòlars)
salbegin: salari inicial (dòlars)
jobtime: mesos a l’empresa
prevexp: experiència prèvia (mesos)
minority:minoria (0 = NO; 1 = SI)

1. Tenint en compte que les dades que tenim al fitxer són una mostra del conjunt de treballador/res de l’empresa, faci una estimació de la mitjana de la variable salary,amb un 95% de nivell de confiança. Faci un comentari (màxim 3 línies) del significat d’aquesta estimació.
Faci el mateix càlcul per un nivell de confiança del 80%. Comenti el resultat totcomparant amb l’estimació anterior (95% de nivell de confiança)

Descriptivos

| | |Estadístico |Error típ.|
|Salario actual |Media |34419,57 |784,311 |
| |Intervalo de confianza para la|Límite inferior|32878,40 | |
| |media al 95% | | | |
|| |Límite superior |35960,73 | |
| |Media recortada al 5%|32455,19 | |
| |Mediana |28875,00 | |
| |Varianza...
tracking img