Entrenamiento

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1888 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
ENTRENAMENT

1. CONCEPTE D'ENTRENAMENT

L'entrenament és un procés de treball continu, organitzat i estructurat convenientment per incrementar les capacitats físiques, tècniques, tàctiques i psíquiques.

1.2 CONCEPTES BÀSICS DE L'ENTRENAMENT

És el conjunt d'objectius , mitjans i mètodes, que practicat sistemàticament milloren la nostra condició física aconseguint adaptacionssignificatives en cada un dels nostres sistemes. L'entrenament ens permet millorar el nostre estat general de salut tant física com mental, augmentant la nostra qualitat de vida.

2 OBJECTIUS DE L'ENTRENAMENT

Els objectius principals de l'entrenament són els següents:

Aconseguir i augmentar un desenvolupament multilateral i físic.
Assegurar i millorar els desenvolupaments físics específicsdeterminats per les necessitats de cada esport en particular.
Realitzar i perfeccionar les tècniques de l'esport escollit. 
Millorar i perfeccionar les estratègies necessàries. 
Cultivar les qualitats volitives. 
Assegurar i procurar una preparació òptima per a l'equip. 
Enfortir l'estat de salut de cada atleta. 
Prevenir lesions. 
Incrementar el coneixement teòric de l'atleta.

3 CONCEPTES QUE HASDE TENIR

3.1 ENTRENAMENTS DE LES CAPACITATS FÍSIQUES I MOTRIUS

Capacitats físiques:
Les capacitats físiques bàsiques són aquelles que depenen dels processos energètics que determina l'organisme. És a dir, estan determinades per la quantitat i la qualitat dels diferents substrats que possibiliten el metabolisme i la contracció muscular: ATP, substrats, glucosa, greixos. Les capacitatsfísiques bàsiques són quatre: la resistència, la força, la velocitat i la flexibilitat.

Capacitats motrius:
Les capacitats motrius determinen la condició física de l'individu es divideixen en dos blocs: capacitats coordinatives i les capacitats físiques o condicionals. El rendiment motor de qualsevol persona dependrà del nivell de desenvolupament i adaptació d'aquestes qualitats. 
Les capacitatscoordinatives depenen del sistema nerviós i tenen la capacitat d'organitzar, controlar i regular totes les accions motrius.
Les capacitats físiques o condicionals són les que determinen la condició física de l'individu. Depenen de la capacitat o força a nivell muscular, de la resistència per mantenir aquesta força en el temps i, per últim, de la capacitat del cor i els pulmons per aportar energia ala musculatura.

3.2 CÀRREGA RECUPERACIÓ I FATIGA

La càrrega d'entrenament la podem definir com un conjunt d'exercicis, que estimulen l'organisme, provocant l'estat de desequilibri d'aquest.

Una definició de la fatiga seria la sensació de cansament o esgotament que es produeix després de realitzar un exercici físic.

La recuperació és l'estat funcional de l'esportista una vegada fet eltreball, on es restableixen les reserves energètiques i totes les substàncies que van intervenir durant l'execució de la càrrega física, així mateix queden restablertes les diverses funcions de l'organisme, es recupera la capacitat física de treball i es produeix un augment gradual de la mateixa.

4 PRINCIPIS DE L'ENTRENAMENT

4.1 HA DE SER INDIVIDUALITZAT

Cada individu té unescaracterístiques físiques, amb una capacitat diferent, un desenvolupament físic, una edat, etc. Si s'aplica un estímul a diversos individus, s'observarà que cada un té una capacitat d'esforç diferent i una capacitat d'adaptació i de recuperació diferent. D'això sorgeix la necessitat d'adaptar els exercicis i entrenaments a les condicions de desenvolupament i entrenament del subjecte. Quan l'entrenament es vafent més específic, i cada esportista ha d'acostumar-se a uns esforços específics i de gran intensitat, necessita una
individualització.

4.2 HA DE TENIR ADAPTACIÓ (LLEI DE SEYLE)

Aquesta llei explica la capacitat que té el cos per adaptar-se a les dificultats, al treball, a l'entorn.

4.3 HA DE COMPLIR INTENSITAT

L'organisme pot ser sotmès a diferents estímuls, amb intensitats...
tracking img